Dominik Leibl

Narozen: v roce 1869

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LEIBL Dominik

DSD

VIII. voleb. kraj

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. zeměd.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o ochraně drobných pachtýřů, t. 1004.

109, 5. III. 1931; 7.

Návrh resoluční:

k t. 820. 92, 11. XII. 1930; 35.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388).

43, 24. IV. 1930; 7.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav. a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 29.

o zákonu. jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách roku 1931 (t. 1508).

157, 15. XII. 1931; 4.

Interpelace:

o pomocných opatřeních pro drobné zemědělce postižené živelní pohromou,

t. 2669/IX. 336, 26. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2741/V. 343, 25. X. 1934; 22.ISP (příhlásit)