Dominik Leibl

Narozen: v roce 1869

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LEIBL Dominik

VIII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. rozp. - zahr. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

na obnovení drobných zemědělských pachtů, t. 627.

46, 11. XI. 1926; 238, III.

na změnu zákona ze dne 27. V. 1919, č. 318 Sb. z., o zajištění půdy drobným pachtýřům (Novela IV), t. 937.

66, 22. III. 1927; 189, IV.

na odstranění nouze o krmiva a úpravu odbytu domácího dobytka, t. 1940.

176, 13. XII. 1928; 40, VII.

Resoluce:

k osnově zák., kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 2100), stran podpory obcím pro elektrisační účely.

190, 12. III. 1929; 31, VII.

k osnově zákona, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215), stran zásad reformy honebního zákona.

200, 4. VI. 1929; 29, VIII.

Řeč v rozpravě:

o další obnově prozatímního vnuceného pachtu (t. 153).

15, 16. III. 1926; 889, I.

o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1629, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 970, III.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. fin., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

171, 26. X. 1928; 10, VII.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 2100) a o zákonu o elektrisačním fondu (t. 2103)

190, 12. III. 1929; 17, VII.

Interpelace:

že se při provádění pozemkové reformy nebral zřetel na obec Kozolupy, t. 776/IV.

61, 15. II. 1927; 1592, III.

odpov. t. 1003/IX.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

že klatovská okresní politická správa potlačuje politické projevy, t. 930/XVI.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1132/III.

98, 12. VII. 1927; 2517, IV.ISP (příhlásit)