Ivan Kurťak

Narozen: v roce 1888
Zemřel: v roce 1933

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KURŤAK Ivan

XXII. voleb. kraj

mk (AZS)

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Zemřel 2. I. 1933. 238, 17. I. 1933; 5.

Po něm nastoupil Bródy Andrej.

Návrhy iniciativní:

aby byl zřízen výbor pro národní menšiny, t. 413.

66, 24. VI. 1930; 22.

na vydání zákona o autonomii Podkarpatské Rusi, t. 991.

109, 5. III. 1931; 6.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 16) a zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 17).

3, 17. XII. 1929; 50.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

4, 18. XII. 1929; 5.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference).

13, 3. II. 1930; 6.

o státním rozpočtu pro rok 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

19, 20. II. 1930; 4.

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

85, 25. XI. 1930; 58.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

101, 5. II. 1931; 70.

o státním závěrečném účtu republiky Čsl. za rok 1929 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 900).

107, 20. II. 1931; 37.

o státním rozpočtu pro rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

145, 24. XI. 1931; 45.

o bankovním zákonu; mluví o kritické situaci obyvatelstva Podkarpatské Rusi.

171, 17. III. 1932; 53.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona z 28. XI. 1931 č. 177 Sb. z. a n., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886).

199, 30. VI. 1932; 23.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932; mluví o poměrech na Podkarpatské Rusi.

213, 4. XI. 1932; 17.

o zákonu o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (t. 2111) a o zákonu o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (t. 2120).

234, 21. XII. 1932; 20.

Interpelace:

naléhavá, že vojsko proti zákonu a právu vystavělo ekrasitové skladiště na pozemcích chustského komposesorátu, že se nedodržuje smlouva o pronájmu 25 kat. jiter pozemků na vojenské cvičiště a proti vyvlastňování vojskem,

t. 196. 38, 4. IV. 1930; 28.

odpov. t. 358. 39, 8. IV. 1930; 6.

naléhavá, o postupu ministerstva školství a nár. osvěty při rozdělování státních studijních podpor pro karpatoruské studenty,

t. 201. 38, 4. IV. 1930; 28.

odpov. t. 331. 39, 8. IV. 1930; 6.

naléhavá, o věci podplukovníka Paclíka a vojína Štěpána Beleby,

t. 409. 58, 5. VI. 1930; 64.

odpov. t. 525. 59, 6. VI. 1930; 50.

naléhavá, o konečném účtu daní zaplacených na Podkarpat. Rusi,

t. 1858. 209, 24. X. 1932; 30.

odpov. t. 2008. 210, 25. X 1932; 3.

naléhavá, o užívání ruštiny ve všech úřadech na Podkarpatské Rusi,

t. 1859. 209, 24. X. 1932; 30.

odpov. t. 1971. 210, 25. X. 1932; 3.

naléhavá, o propuštění 7 vagonů obilí jako sociální pomoci od řeckých katolíků z Maďarska bez cla pro hladovějící podkarpatské Rusíny řecko-katolického vyznání,

t. 1861. 209, 224. X. 1932; 30.

odpov. t. 2014. 210, 25. X. 1932; 3.

naléhavá, o úplném poukrajinštění našich obecných a středních škol s dovolením min. školství a nár. osvěty,

t. 1860. 258, 21. III. 1933; 29.

odpov. t. 2198. 259, 23. III. 1933; 3.

o kolonii v Nové Boutradi,

t. 851/XXI. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1382/XV. 142, 14. X. 1931; 12.

o stížnosti obcí Nižního Svidníku a Dobroslavy (v okrese stropkovském na Slovensku) proti přídělu pastvin podle zákona č. 3/1930 Sb. z. a n.,

t. 938/VI. 109, 5. III. 1931; 5.

odpov. t. 1241/VII. 133, 1. VII. 1931; 4.

o soupisu lidu na území východního Slovenska,

t. 938/IX. 109, 5. III. 1931; 5.

odpov. t. 1269/XVIII. 141, 11. VII. 1931; 38.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Sevluši (přečin utrhání na cti podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 310; zprav. V. Košek; vydán:

38, 4. IV. 1930; 26-7.

kraj. s. v Berehově (přečin podle § 2, § 4, odst. 2, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914, přestupek podle hlavy C, č. 1 a 2 nařízení bývalého uh. min. vnitra č. 7430/1923 a přestupek podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky)

4, 18. XII. 1929; 4.

zpr. t. 351; zprav. dr Markovič; vydán:

45, 2. V. 1930; 56.

okr. s. v Chustu (přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914)

19, 20. II. 1930; 4.

zpr. t. 593; zprav. F. Richter; vydán:

85, 25. XI. 1930; 90-1.

kraj. s. v Užhorodu (přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914)

36, 2. IV. 1930; 9.

zpr. t. 606; zprav. dr Markovič; vydán:

91, 5. XII. 1930; 61-2.

okr. s. v Ťačově (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

69, 23. IX. 1930; 4.

zpr. t. 721; zprav. dr Stránský; vydán:

100, 3. II. 1931; 32.

okr. s. v Chustu (přečiny podle § 301 tr. z. a podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

72, 21. X. 1930; 11.

zpr. t. 947; zprav. F. Richter; vydán:

118, 7. V. 1931; 33.

okr. s. v Chustu (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

76, 4. XI. 1930; 6.

zpr. t. 948; zprav. F. Richter; vydán:

118, 7. V. 1931; 33.

okr. s. v Ťačevě (přečin urážky na cti)

109, 5. III. 1931; 7.

zpr. t. 1227; zprav. L. Marek; vydán:

134, 1. VII. 1931; 6.

okr. s. v Ťačevě (přečin urážky na cti)

109, 5. III. 1931; 7.

zpr. t. 1228; zprav. L. Marek; vydán:

134, 1. VII. 1931; 6.

okr. s. v Ťačevě (přečin urážky na cti)

109, 5. III. 1931; 7.

zpr. t. 1229; zprav. L. Marek; vydán:

134, 1. VII. 1931; 6.

kraj. s. v Chustu (přečiny podle § 14, č. 3, § 15, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupek podle nařízení uh. min. vnitra č. 7430/1913 a 766/98)

142, 14. X. 1931; 17.

Volán k pořádku:

145, 24. XI. 1931; 46.ISP (příhlásit)