Jaroslav Kučera

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUČERA Jaroslav

XII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. bran. - inic. - techn.-doprav. - zahr. a zeměd.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu střední a severozápadní části země Moravskoslezské, postiženému živelní katastrofou, t. 1059.

116, 23. IV. 1931; 12.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav. a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 97.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

349, 28. XI. 1934; 89.

Věcná poznámka:

za rozpravy o osnovách (t. 2499 a 2500) (dočasná opatření v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům a nezaměstnaným), v níž odmítá urážky, jimiž jej za rozpravy zahrnul posl. Čuřík.

319, 22. II. 1934; 43.

Interpelace:

o příčinách sebevraždy Norb. Bartoše, vojína 7. hraničářského praporu 1. roty ve Frývaldově,

t. 138/XXIII. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 491/XIX. 62, 13. VI. 1930; 5.

o škodách způsobených povodní na severní a střední Moravě a pomoci postiženému obyvatelstvu,

t. 754/XI. 79, 17. XI. 1930; 6.

odpov. t. 968/VI. 111, 17. III. 1931; 7.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Prostějově (přestupek proti bezpečnosti cti)

224, 6. XII. 1932; 5.

zpr. t. 2397; zprav. V. Košek; vydán:

325, 3. V. 1934; 17.

žádost, aby proti posl. Čuříkovi zakročeno bylo podle § 51 jedn. řádu pro urážlivé výroky, jichž proti němu použil ve 319. schůzi sněmovny dne 22. února t. r.

320, 6. III. 1934; 6.

žádost odvolána

323, 24. IV. 1934; 8.ISP (příhlásit)