Jaroslav Kučera

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUČERA Jaroslav

XII. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. zeměd.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci postižených katastrofálním požárem v obci Malé Hradisko, okres Prostějov, t. 52.

8, 5. XI. 1935; 16.

aby byla poskytnuta vydatná a rychlá pomoc obyvatelům olomouckého okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 1004.

107, 22. V. 1937; 5.

o opatřeních ke zmírnění neúrody, kterou lze očekávati ve Slezsku a na severní Moravě pro katastrofální sucho, t. 1015.

108, 24. VI. 1937; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

71, 4. XI. 1936; 40.ISP (příhlásit)