Václav Knotek

Narozen: v roce 1889

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KNOTEK Václav

I.B voleb. kraj

L

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - kult. - zásob. - zeměd. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 2. července 1924, č. 169 Sb. z., o plemenitbě hospodářských zvířat a to koní skotu. vepřů a ovcí, t. 317.

37, 3. IV. 1930; 36.

kterým se vláda vyzývá, aby provedla potřebné změny ve vládním nařízení ze dne 28. prosince 1928, č. 204 Sb. z., o plemenitbě skotu, vepřů a ovcí, jímž se provádí zákon ze dne 2. července 1924, č. 169 Sb. z. o plemenitbě hospodářských zvířat, t. 322.

37, 3. IV. 1930; 36.

na vydání zákona o zemědělských společenstvech a zemědělských komorách, t. 692.

72, 21. X. 1930; 11.

na ochranu lnářské produkce a zabezpečení odbytu domácího lnu, t. 802.

85, 25. XI. 1930; 121.

na změnu a doplnění zákona přídělového ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z., t. 835.

94, 12. XII. 1930; 57.

na urychlenou státní pomoc požárem postiženým obyvatelům obce Chrástova, t. 1062.

116, 23. IV. 1931; 12.

na státní pomoc předluženým zemědělcům, t. 1088.

118, 7. V. 1931; 8.

na podporu pohořelých zemědělců obce Kyjova a Hájku, t. 1247.

129, 19. VI. 1931; 41.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v okresech pelhřimovském a kamenickém n. Lipou, postiženému živelní pohromou, t. 1281.

133, 1. VII. 1931; 5.

na mísení škrobové moučky do pečiva, t. 1795.

188, 24. V. 1932; 4.

na pomoc živelní pohromou postiženým obcím okresů Kamenice n. L. a Jindřichův Hradec, t. 2586.

329, 5. VI. 1934; 7.

Návrhy pozměňovací:

k t. 388. 45, 2. V. 1930; 48.

k t. 1783. 187, 20. V. 1932; 18.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388)

43, 24. IV. 1930; 10.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495).

58, 5. VI. 1930; 35.

o zákonu o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (t. 759).

78, 5. XI. 1930; 23.

o zákonu, kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) (t. 1105) a o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. o zajištění půdy drobným pachtýřům (Novela IV) (t. 1107).

118, 7. V. 1931; 17.

o zákonu, jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách roku 1931 (t. 1508).

157, 15. XII. 1931; 7.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232).

267, 28. IV. 1933; 9.

Interpelace:

naléhavá, ve příčině provádění zákona o plemenitbě hospodářských zvířat ze dne 2. července 1924, č. 169 Sb. z.,

t. 816. 104, 12. II. 1931; 87.

odpov. t. 897. 105, 13. II. 1931; 51.

o případu odborného učitele Jiřího Strádala z Úsobí u Něm. Brodu,

t. 822/IX. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1158/X. 124, 2. VI. 1931; 6.

o rozdílení nouzových podpor v okrese prachatickém,

t. 822/X. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1241/VI. 133, 1. VII. 1931; 4.

o vymáhání placení náhrady daně pozemkové a přirážek samosprávných u nabyvatelů drobných přídělů z pozemkové reformy,

t. 822/XI. 97, 27. I. 1931.; 9.

odpov. t. 1037/XX. 116, 23. IV. 1931; 10.

o živelním pojištění,

t. 1157/III. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. t. 2422/V. 313, 17. I. 1934; 7.

o volbách do zemědělských rad,

t. 1157/V. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. t. 1437/I. 145, 24. XI. 1931; 13.

o podpoře na vysázení zničených sadů a o plánovité podpoře domácího ovocnictví vůbec,

t. 1157/VI. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. t. 1382/XIV. 142, 14. X. 1931; 12.

o nedělním střílení ve vojenské střelnici v Kobylisích,

t. 1240/VIII. 131, 25. VI. 1931; 22.

odpov. t. 1437/II. 145. 24. XI. 1931; 13.

o stranickém rozdělování státních podpor zemědělcům živelní pohromou postiženým,

t. 1547/II. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1922/IV. 207, 20. X. 1932; 8.

o stranickém provedení podzimní seťové akce,

t. 1547/III, 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1905/XIX. 205, 21. VII. 1932; 5.

o organisaci zemědělských komor,

t. 2116/II. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2422/VII. 313, 17. I. 1934; 7.

o ochraně zemědělské výroby v horských krajích,

t. 2116/III. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2335/V. 293, 17. X. 1933; 9.ISP (příhlásit)