Václav Knotek

Narozen: v roce 1889

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KNOTEK Václav

I. B voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.), stál. (náhr.) a zeměd.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny

2, 18. VI. 1935; 10, 11.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny

10, 6. XI. 1935; 6.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na okamžitou pomoc zemědělcům v okresech karlínském, příbramském, říčanském a humpoleckém postiženým živelní pohromou, t. 53.

8, 5. XI. 1935; 16.

na změnu zákona ze dne 2. VII. 1924, č. 169 Sb. z. a n. o plemenitbě hospodářských zvírat, a to koní, skotu, vepřů a ovcí, t. 187.

18, 7. XII. 1935; 31.

aby vláda provedla potřebné změny ve vlád. nařízení ze dne 28. XII. 1928, č. 204 Sb. z. a n. o plemenitbě skotu, vepřů a ovcí, jímž se provádí zákon ze dne 2. VII. 1924, č. 169 Sb. z. a n. o plemenitbě hospodářských zvířat, t. 188.

18, 7. XII. 1935; 31.

na vydání zákona o zemědělských společenstvech a zemědělských komorách, t. 190.

18, 7. XII. 1935; 31.

na poskytnutí neprodlené pomoci obyvatelstvu obce Slavíkov v pol. okr. náchodském a obcím Poříčí u Hronova a Hor. Radechové, okr. Náchod, postiženým živelní pohromou, t. 953.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v obcích Pečičky, Pečice, Cetyně, Bohostice, Smolotely, okr. Příbram, postiženým dlouhotrvajícím suchem, t. 1042.

112, 29. X. 1937; 10.

Interpelace:

o urážlivém a pohoršlivém postupu učitele Oldřicha Šimka v Horní Cerekvi vůči katolickým dětem,

t. 960/VIII. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1060/XVII. 112, 29. X. 1937; 11.

o potřebě provedení resystemisace služebních míst u ministerstva financí,

t. 1152/VI. 125, 14. XII. 1937; 4.

proč zemský úřad oddaluje rozhodnutí o odstranění závažných závad vzniklých pro Radotín nesprávným provozem cementárny "Prastav" v Radotíně,

t. 1250/IV. 136, 8. III. 1938; 3.

odpov. t. 1370/XII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (přečin podle §§ 1 až 3 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.)

123, 9. XII. 1937; 4.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti)

150, 2. VIII. 1938; 7.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti)

150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)