František Ježek

Narozen: v roce 1890
Zemřel: v roce 1969

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JEŽEK František

VI. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. im. - rozp. - soc.-pol. - úsp. kom. - úst.-práv. a zeměd.

Zvolen zapisovatelem posl. sněmovny

1, 12. XII. 1929; 21-2.

Odpovídá

jako předseda imunit. výb.:

na dotaz J. Štětky o porušení poslanecké imunity posl. dr Sterna v Ústí n. L. dne 1. května 1932, v němž se žádá, aby imunitní výbor o této věci pojednal a po případě zařídil příslušné kroky, by se takové případy v budoucnu neopakovaly.

186, 19. V. 1932; 63.

na dotaz J. Dvořáka o porušení jeho imunity v Nýřanech 28. VI. 1932 na veřejném projevu horníků.

205, 21. VII. 1932; 8.

Návrhy iniciativní:

na změn zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., zavedením třináctého měsíčního platu, t. 171.

16, 17. II. 1930; 7.

na změnu zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 104 Sb. z., zavedením třináctého měsíčního platu, t. 191.

16, 17. II. 1930; 7.

na změnu zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 286 Sb. z., o úsporných opatřeních ve veřejné správě, t. 192.

16, 17. II. 1930; 7.

na změn a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny, t. 2266.

272, 19. V. 1933; 36.

na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., t. 2267.

272, 19. V. 1933; 36.

na novelisaci zákona ze dne 17. prosince 1931, č. 208 Sb. z., o zřizování státních policejních úřadů, t. 2311.

287, 27. VI. 1933; 36.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1807. 192, 3. VI. 1932; 22.

k t. 2113. 232, 20. XII. 1932; 59.

k t. 2148. 247, 10. II. 1933; 39.

k t. 2271. 274, 24. V. 1933; 50.

Návrhy resoluční:

podaný při projednávání osnov t. 184, 185 a 186.

15, 4. II. 1930; 10.

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 186 (opatření Stálého výboru N. S. podle § 54 úst. listiny ze dne 11. října 1929 (k tisku 1, příloha F), kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58 Sb. z., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů)

15, 4. II. 1930; 7.

im. výb. zpr. t. 266 (im. I. Majora)

36, 2. IV. 1930; 34.

im. výb. zpr. t. 267 (im. I. Majora)

36, 2. IV. 1930; 35.

rozp. výb. zpr. t. 430 (zákon, kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich, jakož i zákon, kterým se mění §§ 2 a 5 zákona č. 194 z r. 1920 o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a § 3 a 16 zákona č. 288 z r. 1924 o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich)

48, 15. V. 1930; 8.

doslov 49, 16. V. 1930; 33.

vyjádření o resolucích 51, 20. V. 1930; 10.

rozp. výb. zpr. t. 422 (zákon o nabytí místních drah Zaječí-Čejč-Hodonín a Mutěnice-Kyjov státem)

52, 22. V. 1930; 16, doslov 23.

im. výb. zpr. t. 374 (im. Č. Hrušky)

57, 3. VI. 1930; 12.

soc.-pol. výb. zpr. t. 652 (zákon o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě)

68, 17. IX. 1930; 46.

doslov 70, 25. IX. 1930; 88.

im. výb. zpr. t. 465 (im. J. Stivína)

77, 4. XI. 1930; 14.

im. výb. zpr. t. 519 (im. K. Śliwky)

80, 17. XI. 1930; 3.

im. výb. zpr. t. 520 (im. K. Haiblicka)

80, 17. XI. 1930; 7.

im. výb. zpr. t. 523 (im. J. Jurana a K. Gottwalda)

80, 17. XI. 1930; 8,

doslov 11.

im. výb. zpr. t. 577 (im. K. Śliwky)

83, 21. XI. 1930; 85, doslov 86.

im. výb. zpr. t. 581 (im. H. Knirsche)

83, 21. XI. 1930; 87.

im. výb. zpr. t. 582 (im. G. Steinera)

83, 21. XI. 1930; 87.

rozp. výb. zpr. t. 903 (zákon o nabytí úseku Zadunajské místní dráhy od stanice Bratislava-Nové Město ke státní hranici státem a o pachtu úseku Novohradské župní místní dráhy od stanice Lučenec ke státní hranici státem)

106, 19. II. 1931; 7, doslov 16.

rozp. výb. zpr. t. 995 (zákon o úpravě některých právních a finančních poměrů soukromých místních drah ve státním provozu)

110, 6. III. 1931; 31.

im. výb. zpr. t. 579 (im. E. Zajička)

110, 6. III. 1931; 34.

im. výb. zpr. t. 852 (im. E. Höhnela)

111, 17. III. 1931; 23, 25.

im. výb. zpr. t. 912 (im. dr Moudrého)

117, 24. IV. 1931; 26.

im. výb. zpr. t. 913 (im. J. Barši)

117, 24. IV. 1931; 26.

im. výb. zpr. t. 914 (im. J. Barši)

117, 24. IV. 1931; 26.

im. výb. zpr. t. 915 (im. K. Gottwalda)

117, 24. IV. 1931; 27.

im. výb. zpr. t. 916 (im. E. Höhnela)

117, 24. IV. 1931; 27.

im. výb. zpr. t. 943 (im. dr Hassolda)

117, 24. IV. 1931; 27.

im. výb. zpr. t. 944 (im. dr Hassolda)

117, 24. IV. 1931; 28.

rozp. výb. zpr. t. 1124 (zákon o nabytí místní dráhy v údolí Gelnice státem)

120, 19. V. 1931; 24.

doslov 123, 21. V. 1931; 13.

rozp. výb. zpr. t. 1125 (zákon o nabytí místní dráhy Litovel-Senice státem)

120, 19. V. 1931; 25.

doslov 123, 21. V. 1931; 14.

rozp. výb. zpr. t. 1109 (zákon o nabytí místní dráhy Liberec-Jablonec-Tanvald státem)

120, 19. V. 1931; 25.

doslov 123, 21. V. 1931; 14.

im. výb. zpr. t. 1013 (im. J. Hrubého)

120, 19. V. 1931; 28.

im. výb. zpr. t. 1014 (im. J. Rýpara)

120, 19. V. 1931; 28.

im. výb. zpr. t. 1114 (im. A. Hadka)

123, 21. V. 1931; 31.

im. výb. zpr. t. 1134 (im. K. Gottwalda)

127, 11. VI. 1931; 4.

im. výb. zpr. t. 1146 (im. Š. Suroviaka)

127, 11. VI. 1931; 4.

im. výb. zpr. t. 1148 (im. dr Hassolda)

129, 19. VI. 1931; 37.

im. výb. zpr. t. 1149 (im. J. Barši)

129, 19. VI. 1931; 37, 38.

im. výb. zpr. t. 1166 (im. K. Śliwky)

129, 19. VI. 1931; 39.

im. výb. zpr. t. 1150 (im. R. Böhma)

160, 17. XII. 1931; 5.

im. výb. zpr. t. 1151 (im. R. Böhma)

160, 17. XII. 1931; 5.

im. výb. zpr. t. 1516 (im. J. Barši)

181, 3. V. 1932; 40.

im. výb. zpr. t. 1764 (im. J. Vallo)

202, 12. VII. 1932; 30.

im. výb. zpr. t. 1794 (im. Š. Suroviaka)

204, 13. VII. 1932; 6.

im. výb. zpr. t. 1798 (im. R. Böhma)

204, 13. VII. 1932; 6, 8.

im. výb. zpr. t. 1799 (im. J. Dvořáka)

204, 13. VII. 1932; 8.

im. výb. zpr. t. 1800 (im. J. Zajíce).

204, 13. VII. 1932; 9.

im. výb. zpr. t. 1832 (im. dr Nováka a dr Noska).

204, 13. VII. 1932; 9.

im. výb. zpr. t. 2160 (im. H. Krebse, O. Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera)

250, 21. II. 1933; 12.

doslov 251, 23. II. 1933; 69.

rozp. výb. zpr. t. 2313 (zákon, kterým se prodlužuje lhůta k dosažení daňové výhody podle §§ 7 až 11 zákona o půjčce práce)

288, 28. VI. 1933; 26, doslov 33, vyjádření o resol. 34.

im. výb. zpr. t. 2648 (im. Fr. Petrovického)

338, 28. VI. 1934; 31.

im. výb. zpr. t. 2925 (im. Fr. Kaufmanna)

370, 5. IV. 1935; 37.

im. výb. zpr. t. 2647 (im. E. Eckerta)

371, 9. IV. 1935; 26.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zvýšení dávek pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (t. 1215).

129, 19. VI. 1931; 27.

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474).

148, 26. XI. 1931; 44.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a zákony tiskové (t. 2686).

338, 28. VI. 1934; 9, 22.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

347, 8. XI. 1934; 46.

o návrhu R. Berana (koal.) na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na rok 1935 (t. 2811); prohlášení klubu poslanců čsl. nár. demokracie k zákonu.

357, 18. XII. 1934; 12.

o zákonu o volbách do zemských a okresních zastupitelstev a o jejich funkčním období (t. 2814).

359, 20. XII. 1934; 4.

o zákonu, kterým se mění a doplňují řády volení do posl. sněmovny, senátu, zemských a okresních zastupitelstev (t. 2960)

370, 5. IV. 1935; 20.

Věcná poznámka:

za rozpravy o imunitní věci A. Hadka (t. 975), v níž odmítá výtku J. Štětky, že. vydání posl. Hadka bylo nelegální, ježto prý imunitní výbor nezasedal a o věci nepojednal.

108, 21. II. 1931; 21.

Interpelace:

o komunistických provokacích při oslavě 1. máje letošního roku,

t. 2576/XXV. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2734/IX. 343, 25. X. 1934; 22.ISP (příhlásit)