František Hummelhans

Narozen: v roce 1873
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HUMMELHANS František

V. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. bran. - inkompatib. (náhr.) - kult. - rozp. - techn.-doprav. - zahr. a zdrav.

Návrhy iniciativní:

na urychlené vystavení sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů v Praze, t. 1040.

114, 26. III. 1931; 5.

o nekonání vojenských cvičení, t. 1494.

155, 14. XII. 1931; 7.

na zkrácení presenční služby vojenské, t. 1495.

155, 14. XII. 1931; 7.

na zřízení Státního ústavu tělovýchovného, t. 1916.

202, 12. VII. 1932; 5.

na dobudování sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů v Praze, t. 2152.

245, 6. II. 1933; 68.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 1348 (návrh posl. Hummelhanse, Špatného, dr Lukavského, Navrátila, Mašaty a Pechmana na urychlené vystavění sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů v Praze)

281, 7. VI. 1933; 5.

zdrav. výb. zpr. t. 2283 (návrh posl. Hummelhanse, Špatného, dr Lukavského, a Mašaty na dobudování sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů v Praze)

281, 7. VI. 1933; 8.

bran. výb. zpr. t. 2781 (zákon o branném příspěvku)

355, 11. XII. 1934; 5,

doslov 15.

zdrav. výb. zpr. t. 2851 (návrh posl. Hummelhanse a soudr. na zřízení Tyršova státního tělovýchovného ústavu)

365, 26. III. 1935; 6, 16.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 66.

o zákonu o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. (t. 1722).

178, 22. IV. 1932; 68.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

351, 30. XI. 1934; 92.

Interpelace:

o nebezpečném železničním podjezdu u stanice Běchovic,

t. 705/IV. 76, 4. XI. 1930; 4.

odpov. t. 1037/X. 116, 23. IV. 1931; 10.

o množících se sebevraždách vojínů,

t. 1579/V. 167, 4. II. 1932; 6.

odpov. t. 1721/IX. 183, 10. V. 1932; 5.

o návrhu generálů inž. Škvora, Kadlece, Žáka a Kroutila na rozpuštění Svazu československého důstojnictva a Svazu československých rotmistrů,

t. 1579/VII. 167, 4. II. 1932; 6.

odpov. t. 1721/X. 183, 10. V. 1932; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti)

211, 3. XI. 1932; 4.

zpr. t. 2654; zprav. dr Moudrý; nevydán

348, 27. XI. 1934; 7-8.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti cti tiskem podle §§ 1, 2, 3 zákona č. 108/33 Sb. z. a § 1 a § 24 zákona ze dne 30. května 1924, č. 124 Sb. z., ve znění § 13 vyhl. min. sprav. ze dne 7. července 1933, č. 145 Sb. z., ev. přes upek podle § 4 tisk. nov.)

343, 25. X. 1934; 22.

žádost odvolána

344, 26. X. 1934; 2.ISP (příhlásit)