František Hummelhans

Narozen: v roce 1873
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HUMMELHANS František

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována. 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal. 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - inic. - rozp. - ústav. práv. - vyšetřov. - zahran. a živnost.

Návrhy:

na vydání zákona, jímž se odstraňuje bytová krise vojenských gážistů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, t. 3813.

163, 27. X. 1922; 340. VI.

Resoluce:

k osnově zák. o úpravě požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním (zpr. t. 3650), týkající se večeří mužstva.

146, 14. VI. 1922; 822. V.

k osnově zák. o požadování dopravních prostředků pro účely voj. (zpr. t. 4471), jímž se upravuje povolávání koní.

251, 28. III. 1924; 210. IX.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 3743 (zrušení dosud platných zákonů o vojenské taxe).

164, 7. XI. 1922; 357. VI.

bran. výb. zpr. t. 4375 (zrušení dosud platných zákonů o vojenské taxe; usn. sen.)

246, 20. XII. 1923; 1776. VIII.

bran. výb. zpr. t. 4620 (zcizení státního nemovitého majetku užívaného zbrojovkou v Brně).

267, 3. VI. 1924; 790, 798. IX.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.)

27, 30. XI. 1920; 618. II.

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.)

94, 19. XI. 1921; 576. IV.

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.)

170, 21. XI. 1922; 718. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. polit.)

230, 23. XI. 1923; 538. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. polit.)

303, 21. XI. 1924; 464. X.

o zákonu o letectví (zpr. t. 5225).

352, 2. VII. 1925; 387. XI.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. polit.)

368, 1. X. 1925; 934. XI.

Dotazy:

o snížení honoráře za práci přes čas zaměstnancům poštovního úřadu šekového v Praze.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 17 zákona o tisku)

225, 13. XI. 1923; 231. VIII.

zpr. t. 4485; zprav. J. Konečný;

nevydán 253, 1. IV. 1924; 245-6. IX.ISP (příhlásit)