JUDr. Angelo Goldstein

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GOLDSTEIN Angelo, dr.

IA voleb. kraj

hosp. ČSD (PŽ)

Nastoupil za zemřelého dr Ludvíka Singera.

Volba verifikována 162, 19. XII. 1931; 3.

Slib vykonal 142, 14. X. 1931; 5.

Byl členem výb. rozp. - ústav.-práv.

Zpravodajem:

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1920 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel)

202, 12. VII. 1932; 11, doslov 29.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2644 (zákon, kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky zákon ze dne 15. července 1932, č. 121 Sb. z., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel)

333, 15. VI. 1934; 9.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2771 (zákon o umořování listin)

354, 6. XII. 1934; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460), a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

148, 26. XI. 1931; 74.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 25.

o státním rozpočtu pro rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

205, 4. XII. 1933; 12.

o zákonu, kterým se mění a doplňují řády volení do posl. sněmovny, senátu, zemských a okresních zastupitelstev (t. 2960)

370, 5. IV. 1935; 26.

Žádost ve věcech imunity:

disciplinární rada advokátní komory v Praze za souhlas k disciplinárnímu stíhání

145, 24. XI. 1931; 16.

zpr. t. 1641; zprav. F. Richter; nevydán

183, 10. V. 1932; 18.ISP (příhlásit)