JUDr. Angelo Goldstein

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GOLDSTEIN Angelo, Dr.

I. B voleb. kraj

hosp. ČSD (žid. str.)-mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. ink. a ústav.-práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 558.

(zákon, kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky účinnost zákona ze dne 15. července 1932, č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb., z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel, ve znění zákona ze dne 19. června 1934, č. 113 Sb. z. a n.).

59, 27. VI. 1936; 9.

úst.-práv. výb. zpr. t. 676.

(zákon, jímž se doplňuje organisace náboženské společnosti židovské v zemích České a Moravskoslezské).

76, 21. I. 1937; 7, doslov 21.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

6, 26. VI. 1935; 42.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

90, 8. IV. 1937; 34.

Interpelace:

ve věci protižidovských výroků universitního profesora dr Karla Titze v prosemináři filosofické fakulty university Karlovy v Praze,

t. 119/XIII. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/XXI. 29, 27. II. 1936; 4.

ve věci likvidování pohledávek československým súčtovacím ústavem, úřadovnou v Bratislavě,

t. 258/V. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 315/III. 31, 5. III. 1936; 5.

ohledně demonstrací v Bratislavě,

t. 424/XII. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 602/XIV. 60, 7. X. 1936; 8.ISP (příhlásit)