Josef Čermák

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČERMÁK Josef

KSČ

89. (Plzeň)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 15.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954.

Výb. rozp. a hosp. od 18. 4. 1957.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34.

10, 9. II. 1956; 12.

18, 18. IV. 1957; 218.

25, 16. IV. 1958; 7.

36, 18. II. 1960; 183.

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 208

(zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1958 a 1959).

23, 19. XII. 1957; 104.

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 277

(zákon o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru).

28, 11. XII. 1958; 43.

vlád. návrh t. 36-P

(zákonné opatření předsednictva NS o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích.

P 19, 2. VI. 1960.

o zákonném opatření předsednictva NS o stát. službě pro míry a váhy, o stát. službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu (t. 2-P).

P 2, 28. XII. 1954.

o zákonném opatření předsednictva NS o placené dovolené na zotavenou v roce 1955 (t. 4-P).

P 3, 24. II. 1955.

o projevu předsedy NS Fierlingera o mezinárodní situaci a o návrhu rezoluce předsednictva NS (spolupráce parlamentů).

P 3, 24. II. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o Státní dřevařské inspekci (t. 7-P).

P 4, 31. III. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí (t. 8-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči (t. 12-P).

P 6, 15. XII. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích (t. 18-P).

P 7, 12. IV. 1956.

o zákonném opatření. předsednictva NS o ředitelských fondech ve Strojních a traktorových stanicích (t. 21-P).

P 9, 28. VI. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů (t. 22-P).

P 10, 19. VII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných ke službě v branné moci (t. 24-P).

P 11, 20. IX. 1956.

o zákonu o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 89) a o zákonu o sociálním zabezpečení (t. 90); mluví též o šestém snížení maloobchodních cen spotřebního zboží.

14, 30. XI. 1956; 86.

o zákonném opatření předsednictva NS o hospodářských stavebních smlouvách (t. 28-P).

P 13, 14. II. 1957.

o zákonu o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí (t. 322).

33, 8. VII. 1959; 28.

o návrzích vlády Sovětského svazu na všeobecné a úplné odzbrojení.

P 18, 28. IX. 1959.ISP (příhlásit)