Josef Čermák

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ČERMÁK Josef

KSČ

73. (Západočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 16.

Zvolen členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Zpravodajem:

výb. pro plán a rozpočet (o Státní plánovací komisi t. 134).

20, 9. 7. 1963; 26.

Řeč v rozpravě:

o sloučení některých ministerstev, o převedení řízení vodního hospodářství do působnosti min. zemědělství a o změně názvu ministerstva stavebnictví (t. 9).

2, 11. 7. 1960; 121.

k výkladu ministra zahraničních věcí o mezinárodní situaci.

9, 18. 9. 1961; 45.

k výkladu předsedy Státní plánovací komise o stávající situaci v národním hospodářství a předpoklady pro sestavení ročního hospodářského plánu na rok 1962.

10, 30. 11. 1961; 111.

o rozpočtovém zákonu na rok 1962 (t. 78).

12, 22. 2. 1962; 53.ISP (příhlásit)