JUDr. Bohumír Bunža

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BUNŽA Bohumír, JUDr.

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat., úst.-práv. a vnitř. bezp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o úpravě některých otázek platů duchovenstva, t. 241.

40, 26. III. 1946; 4.

na vydání zákona o zvlášt. služebních přídavcích soudců a soudních zaměstnanců, t. 355.

46, 10. IV. 1946; 43.

Návrhy pozměňovací:

k t. 359. 48, 12. V. 1946; 12.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 75

(zákon o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským).

21, 15. I. 1946; 17.

úst.-práv. výb. zpr. t. 113

(zákon o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským).

23, 22. I. 1946; 3.

úst.-práv. výb. zpr. t. 270

(zákon o zrušení a změně soudních rozhodnutí v občanských věcech právních z doby nesvobody).

45, 9. IV. 1946; 26.

úst.-práv. výb. zpr. t. 422

(zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro některé nároky z doby nesvobody).

53, 16. V. 1946; 15.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 19. VI. 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, t. 115.

25, 24. I. 1946; 9.

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra.

29, 13. II. 1946; 10.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a někt. aktuálních problémech justičních.

34, 27. II. 1946; 5.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 6.

o úst. zákonu o ústavodárném Národním shromáždění (t. 341), a o zákonu o volbě do ústavodárného Národního shromáždění (t. 342).

46, 10. IV. 1946; 9.

Interpelace:

ve věci urychlení trestního řízení před lidovými soudy,

t. 64. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 208. 35, 28. II. 1946; 37.

o oběžníku ministerstva školství a osvěty z 21. III. 1946.

t. 378. 49, 7. V. 1946; 13.

Dotazy:

ve věci zákroku orgánů SNB v Uh. Brodě dne 8. V. 1946 (D 36).

53, 16. V. 1946; 44.ISP (příhlásit)