František Biňovec

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1965

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BIŇOVEC František

VI. voleb kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. rozp. soc.-pol. techn.-doprav. úst.-práv. - zeměd. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na změnu stanov Všeobecného fondu pro podporu vnitřní kolonisace, t. 198.

16, 17. II. 1930; 7.

na zařazení městyse Roztoky n. Vlt. do skupiny B činovného,

t. 1028. 111, 17. III. 1931; 8.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu postiženému živelní pohromou, t. 1160.

123, 21. V. 1931; 6.

na opatření, jimiž se samosprávným svazkům umožní řádné hospodaření i spravování zařízení a podniků do kompetence jejich příslušejících, t. 1360.

142, 14. X. 1931; 16.

na změnu zákona č. 125/1927 o organisaci politické správy, t. 1361.

142, 14. X. 1931; 16.

na zařazení městyse Roztoky n. Vlt. do skupiny B činovného, t. 1665.

172, 18. III. 1932; 80.

na urychlené a vydatné poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým zemědělcům v okresích Slaný a Kralupy-Velvary, t. 1896.

199, 30. VI. 1932; 56.

na vydání zákona o rekultivaci poddolovaných i jinak devastovaných pozemků, t. 2363.

297, 6. XI. 1933; 4.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 2465 (zákon, jímž se mění některá ustanovení obecného horního zákona ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z.)

313, 17. I. 1934; 10.

doslov 314, 18. I. 1934; 45.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1929 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 900).

107, 20. II. 1931; 49.

o dodatk. protokolu k obch. smlouvě se Švýcarskem (t. 1485), s Francií (t. 1486) a o 2 dodatk. dohodách k obch. úmluvě s Francií (t. 1581 a 1592); jménem posl. klubů české a německé soc. dem. strany dělnické činí prohlášení o současné situaci v severočeském uhelném revíru.

173, 30. III. 1932; 10.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2001)

209, 24. X. 1932; 11.

o zákonu o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele (t. 2525)

323, 24. IV. 1934; 13.

o zákonu o vyrovnávacích fondech mléčných (t. 2557)

326, 4. V. 1934; 27.

Interpelace:

o nemožném postupu okresního úřadu v Kralupech a zemského úřadu v Praze při vyřizování žádostí o podporu přestárlých občanů,

t. 174/XIII. 26, 5. III. 1930; 4.

o zabránění epidemií chorob, jimiž postiženy jsou děti v obvodu okresu chomutovského,

t. 851/XI. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1072/IV. 118, 7. V. 1931; 8.

o výkladu zákona č. 125 z r. 1927, týkajícím se umístění okresních úřadů,

t. 1174/III. 126, 11. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1452/XI. 155, 14. XII. 1931; 5.

o zneužívání a libovolném vykládání § 18 živn. řádu z titulu tak zv. volného uvážení při udělování koncesí okresním úřadem v Kralupech n. Vlt. a Zemským úřadem v Praze,

t. 1715/VI. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 2031/II. 219, 24. XI. 1932; 5.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Kralupech n. Vlt. (přestupek § 3 tr. z.)

360, 5. III. 1935; 10.ISP (příhlásit)