František Biňovec

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1965

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BIŇOVEC František

VI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - imunit. - rozp. - soc. pol. - úsp. kom. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

na vydání zák. o náhradném za státu nedodané obilí, t. 960.

31, 4. XII. 1920; 1227. II.

na prodloužení omezení práva stěhovacího, t. 3214.

102, 2. XII. 1921; 1335. IV.

na vydání zákona o stavebním ruchu, t. 3249.

107, 15. XII. 1921; 1519. IV.

na mimořádná opatření bytové péče, t. 3308.

115, 20. XII. 1921; 1875. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 4083) k § 6.

202, 19. IV. 1923; 166. VII.

5 pozměňov. návrhů k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113) k §§ 1, 4 a 31.

334, 20. III. 1925; 1448-50, 1452. X.

na sloučení rozpravy o zpr. t. 4078, 4077 a 4083 (ochrana nájemníků).

202, 19. IV. 1923; 109. VII.

Resoluce:

k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3306) k § 59.

112, 19. XII. 1921; 1759. IV.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1084 (opatření strojených hnojiv pro r. 1921).

37, 18. XII. 1920; 1540. II.

zeměd. výb. zpr. t. 1296 (vlád. nařízení R. Č. o obchodu bramborovou sadbou).

46, 25. I. 1921; 1824. II.

rozp. výb. zpr. t. 1689 (úhrada správních výloh spojených s prováděním zákona přídělového na Slovensku a Podkarp. Rusi).

62, 10. III. 1921; 2507. II.

rozp. výb. zpr. t. 3306 (zákon o stavebním ruchu).

112, 19. XII. 1921; 1745. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3315 (státní záruka zemědělským družstvům vyjma družstva úvěrní a konsumní).

119, 12. I. 1922; 202(). IV.

rozp. výb. zpr. t. 3766 (změna a doplnění zákona o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1607. V.

rozp. výb. zpr. t. 3911 (přechodné zvýšení úrokového rozpětí povolené úvěrním a záložním spolkům).

178, 12. XII. 1922; 1572. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3949 (zákon o stavebním ruchu).

184, 19. a 20. XII. 1922; 2008, 2019. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3952 (výhody pro stavbu budov).

184, 19. a 20. XII. 1922; 2010, 2031. VI.

soc. pol. výb. zpr. t. 4078 (změna zákona o mimořádných opatřeních bytové péče).

202, 19. IV. 1923; 110, 193. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4147 (nabytí Buštěhradské železnice státem).

213, 14. V. 1923; 427, 459. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4372 (zákon o stavebním ruchu).

243, 14. XII. 1923; 1526, 1542. VIII.

Řeč v rozpravě:

o sestát. soukrom. železnic (zpr. t. 890).

35, 17. XII. 1920; 1477. II.

o dodatku k státnímu rozpočtu pro r. 1920 zpr. t. 1191); prosincové události.

41, 13. I. 1921; 1610. II.

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2334. II.

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

88, 20. X. 1921; 157. IV.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. pol.).

170, 21. XI. 1922; 685. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hosp.).

236, 30. XI. 1923; 1132. VIII.

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4542).

258, 8. IV. 1924; 344. IX.

Interpelace:

naléhavá, o bankovních poměrech,

t. 4074. 200, 10. IV. 1923; 26. VII.

zodpověděna prohlášením minist. fin. inž. B. Bečky.

201, 17. IV. 1923; 54. VII.

Žádost ve věcech imunity:

stížnost dle § 51 jedn. ř. proti posl. Tausikovi pro výrok za řeči dr. Šmerala

41, 13. I. 1921; 1635. II.

zpr. ústní; zprav. dr. Bartošek, posl. Tausikovi uděl. důtka

43, 18. I. 1921; 1723-5. II.

Volán k pořádku:

247, 6. III. 1924; 28. IX.ISP (příhlásit)