Bedřich Bezděk

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1943

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BEZDĚK Bedřich

XI. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. inic. - soc.-pol.

Návrh iniciativní:

aby letošního roku ještě provedena byla obvyklá akce stravování a ošacování chudých dětí,

t. 35. 7, 21. XII. 1929; 3.

Návrhy pozměňovací:

k t. 294. 33, 1. III. 1930; 14.

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 20.

k t. 790. 82, 20. XI. 1930; 72-4.

Zpravodajem:

soc. pol. zpr. t. 302 (zákon, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 192, č. 45 Sb. z., o odkladu exekučního vyklizení místností)

33, 21. III. 1930; 16, doslov 44.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (t. 391)

44, 25. IV. 1930; 48.

o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430).

48, 15. V. 1930; 64.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 790)

81, 19. XI. 1930; 24.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

101, 5. II. 1931; 60.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 1543)

161, 18. XII. 1931; 21.

o zákonu, kterým se prodlužují zákony týkající se bytové péče (t. 1875)

196, 21. VI. 1932; 26.

o státním rozpočtu pro r. 1934 (t. 2385), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 78.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2493)

318, 21. II. 1934; 18.

Interpelace:

o vypsání voleb do okr. sociálních pojišťoven podle zákona o pojištění zaměstnanců pro pří ad nemoci, invalidity a stáří,

t. 320/XX. 41, 10. IV. 1930; 6.

odpov. t. 1537/VI. 163, 21. I. 1932; 8.

o jednání řídicího učitele Jana Jedličky v Mor. Prusích t. č. působícího v Nesovicích,

t. 1547/I. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1905/XVIII. 205, 21. VII. 1932;

o státní škole v Želešicích u Brna,

t. 1676/III. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1905/III. 205, 21. VII. 1932; 5.

o soustavném zneužívání pohřbů dělníků k štvaní proti republice komunistickými agitátory,

t. 2144/VIII. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2210/VII. 263, 25. IV. 1933; 3.ISP (příhlásit)