Bedřich Bezděk

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1943

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BEZDĚK Bedřich

XI. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. in., ink. (I. náhr.) a stál. (náhr.).

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy pozměňovací:

k t. 357. 33, 19. III. 1936; 14.

k t. 363. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 364. 34, 20. III. 1936; 37.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

56, 24. VI. 1936; 42.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

126, 15. XII. 1937; 35.

Interpelace:

o ústřední organisaci československého motorismu,

t. 362/XVII. 35, 26. II. 1936; 10.

odpov. t. 578/X. 60, 7. X. 1936; 8.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Bratislavě (přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n.).

64, 29. X. 1936; 5.

žádost odvolána. 74, 15. XII. 1936; 4.ISP (příhlásit)