Dr. Ing. Štěpán Benda

Narozen: v roce 1911

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BENDA Štěpán, Ing. Dr.

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl. a rozp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 242.

39, 8. III. 1946; 57.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc. a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

42, 28. III. 1946; 25

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud. v Litoměřicích (urážka na cti).

36, 5. III. 1946; 4.ISP (příhlásit)