JUDr. prof Jan Bartuška

Narozen: v roce 1908
Zemřel: v roce 1970

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BARTUŠKA Jan, JUDr.

KSČ

XIII. vol. kraj - Č. Budějovice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. ověř., úst.-práv. a zahr.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 17.

34, 14. VII. 1949; 41.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 129.

67, 30. X. 1952; 144.

Projev:

k výročí Ústavy 9. května.

29, 11. V. 1949; 5.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednacím řádu Národního shromáždění, t. 326.

33, 13. XII. 1949; 23.

Návrhy pozměňovací:

k t. 6. 8, 30. VI. 1948; 6.

k t. 83. 11, 21. VII. 1948; 22.

k t. 230. 25, 22. II. 1949; 7.

Návrhy doplňovací:

k t. 38. 9, 19. VII. 1948; 23.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 188

(zákon o krajském zřízení).

20, 21. XII. 1948; 10.

oprava tiskových chyb 31.

úst.-práv. výb. zpr. t. 230

[zákon o hospodářském plánování (plánovací zákon)].

25, 22. II. 1949; 7.

doslov 24.

úst.-práv. výb. zpr. t. 383

(zákon o zatímních měnách v některých občanských věcech právních).

37, 7. XII. 1949; 27.

hosp. a úst.-práv. výb. zpr. t. 497

(zákon o hospodářských smlouvách a státní arbitráži).

48, 13. VII. 1950; 24.

úst.-práv. výb. zpr. t. 519 (občanský zákoník).

49, 25. X. 1950; 4.

úst.-práv. výb. zpr. t. 641, 642, 643, 644, 647,

(zákon o organisaci soudů, o soudech a prokuratuře, o trestním řádu, o prokuratuře, o občanském soudním řádu).

67, 30. X. 1952; 65.

úst.-práv. výb. zpr. t. 757

(zákon o volbách do národních výborů).

82, 2. III. 1954; 14.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o doplnění Slovenské národní rady podle výsledku voleb do Národního shromáždění (t. 6).

8, 30. VI. 1948; 6.ISP (příhlásit)