Antonín Bartoš

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BARTOŠ Antonín

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., úst.-práv. a vnitř. bezp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zkrácení vojenské presenční služby na dobu šestinedělního vojenského výcviku u osob, které pečují o dvě nebo více dětí, t. 317.

45, 9. IV. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se vymezuje pojem "československého partyzána" (t. 155).

30, 14. II. 1946; 41

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit. a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946; mluví též o berní správě v Praze II.

41, 27. III. 1946; 42.

o zákonu o stavební obnově (t. 363) a o návrhu na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi (t. 366).

48, 12. IV. 1946; 40.

o zákonu, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů (t. 427).

53, 16. V. 1946; 23.

Interpelace:

ve věci vojenských zběhů z československé armády,

t. 51. 15, 13. XII. 1945; dod.

odpov. t. 173. 33, 21. II. 1946; 4.

ve věci uvolnění ukořistěného, případně zabaveného materiálu po Němcích,

t. 142. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 334. 46, 10. IV. 1946; 43.ISP (příhlásit)