Viktor Zavacký

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZAVACKÝ Viktor

U

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. im. a obch.ISP (příhlásit)