JUDr. Lev Winter

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1935

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

WINTER Lev, dr.

IV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 18.

Byl členem výb. soc.-pol. - úsp. kom. - úst.-práv. - zahr.

Odpovídá jako předseda soc.-pol. výb. na dotaz:

J. Krosnáře a A. Zápotockého, proč nedal na pořad jednání výboru návrhy tisky 906 a 911 a kdy tak míní učiniti.

125, 2. VI. 1931; 6.

J. Krosnáře, je-li ochoten dáti na denní pořad jednání výboru návrhy tisk 906 a 911.

129, 19. VI. 1931; 41.

K. Procházky, zda míní dáti na pořad jednání soc.-pol. výb. návrh t. 1011 (poskytnutí náhrady škod po duchcovských obětech).

133, 1. VII. 1931; 29.

J. Štětky po návrhu posl. Tauba a soudr., týkajícího se právních poměrů soukromých učitelů

160, 17. XII. 1931; 5.

J. Štětky po osudu návrhu posl. Bergmanna a druhů, tisk 154-III, jednajícího o úpravě služebních poměrů okresních cestářů.

172, 18. III. 1932; 79.

J. Štětky, tykající se projednávání jeho návrhu na zavedení 7 a 6 hod. doby pracovní (t. 1417) v soc.-pol. výboru.

173, 30. III. 1932; 41.

177, 21. IV. 1932; 41.

J. Štětky o projednávání návrhu posl. Vallo t. 1876.

225, 6. XII. 1932; 2.

A. Zápotockého, zda jest ochoten dáti na denní pořad jednání soc.-pol. výb. návrh posl. Štětky (tisk 1417) o zkrácení pracovní doby a návrh posl. Procházky (tisk 2202) o sanaci hornického pojištění.

360, 5. III. 1935; 22.

Návrhy iniciativní:

o nabývání a pozbývání československého státního občanství, t. 1491.

155, 14. XII. 1931; 7.

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních, t. 1639.

170, 16. III. 1932; 8.

Návrhy pozměňovací:

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 20.

k t. 2325. 292, 8. VII. 1933; 24.

Návrh resoluční:

podaný při projednávání osnov t. 184, 185 a 186.

15, 4. II. 1930; 10.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 235 (dohoda o některých tarifikačních otázkách mezi republikou Československo a Německem, sjednaná výměnou not dne 22. XII. 1929, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 10. I. 1930., č. 9 Sb. z.)

29, 18. III. 1930; 10.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 429 (zákon o úpravě právních a hospodářských poměrů v pohraničních územích)

59, 6. VI. 1930; 42.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 336 (vládní nařízení ze dne 18. XII. 1929, č. 187 Sb. z., o některých přesunech působnosti ministerstev na úřady zemské)

71, 2. X. 1930; 7.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 823 (zákon o trestním soudnictví nad mládeží)

92, 11. XII. 1930; 21.

doslov 94, 12. XII. 1930; 47.

ústav. práv. výb. zpr. t. 2499 (zákon o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti nezaměstnaným) 319, 22. II. 1934; 19.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

5, 19. XII. 1929; 39.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference).

13, 3. II. 1930; 11.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

85, 25. XI. 1930; 51.

2 řeči v rozpravě o imunitní věci A. Tylla (t. 877)

104, 12. II. 1931; 82, 84.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

143, 15. X. 1931; 22.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

213, 4. XI. 1932; 9.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji za demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

265, 26. IV. 1933; 17.

o zákonu o kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon) (t. 2325).

291, 7. VII. 1933; 13.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

301, 29. XI. 1933; 18.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních předsedy vlády J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

347, 8. XI. 1934; 81.

Interpelace:

o nesprávné expedici léků z lékáren,

t. 2772/VI. 356, 13. XII. 1934; 4.

odpov. t. 2827/XXI. 360, 5. III. 1935; 9.

Žádost ve věcech imunity:

okr. tr. s. v Brně (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 487 resp. § 488 a 491 tr. z.)

170, 16. III. 1932; 8.

zpr. t. 2054; zprav. dr Stránský; vydán

253, 28. II. 1933; 31.ISP (příhlásit)