JUDr. Lev Winter

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1935

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

WINTER Lev, dr.

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. rozp. - socialisač. - soc. pol. - k prozkoum. čin. Stál. výb. - úsp. kom. a zahran.

Jmenován ministrem sociální péče 25. V. 1920.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

Sproštěn z úřadu ministerstva sociální péče 15. IX. 1920.

14, 26. X. 1920; 3. II.

Jmenován ministrem sociální péče 28. III. 1925.

337, 31. III. 1925; 3. XI.

Zvolen náměstkem předsedy vlády 4. IX. 1925.

361, 18. IX. 1925; 558. XI.

Návrhy:

na zrušení zákona ze dne 30. června 1921, č. 257 Sb. z. a n., o opravných prostředcích státních úřadů zástupčích ve věcech firemních, t. 3918.

179, 12. XII. 1922; 1586. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se § 6.

85, 6. VIII. 1921; 1265. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě pensijního pojištění na Slovensku a Podkarp. Rusi (zpr. t. 3246) na doplnění § 3.

108, 15. XII. 1921; 1525. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3309), týkající se změny v úvodním odstavci čl. 1.

115, 20. XII. 1921; 1841. IV.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. t. 721 (zákon, jímž se mění některá ustanovení o pojištění dělníků pro případ nemoci).

38, 18. XII. 1920; 1554. II.

soc. pol. výb. zpr. t. 1053 (přistoupení R. Č. k mezinárod. smlouvě v Bernu z 26. IX. 1906, o zákazu používati k výrobě zápalek bílého (žlutého fosforu).

40, 11. I. 1921; 1577. II.

soc. pol. výb. zpr. t. 1292 (ratifikace washingtonské smlouvy z r. 1919, konference práce).

50, 3. II. 1921; 2056. II.

soc. pol. výb. zpr. t. 3246 (úprava pensijního pojištění na Slovensku a Podkarp. Rusi).

108, 15. XII. 1921; 1524. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3257 (vyplácení drahotních přídavků pro r. 1922 k důchodům vypláceným na Hlučínsku Všeobecným pensijním ústavem podle nařízení z 4. V. 1920, č. 321 Sb. z. a n.).

108, 15. XII. 1921; 1525. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3256 (další vyplácení drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění).

109, 16. XII. 1921; 1567. IV.

zahran. výb. zpr. t. 3875 (československo-německá úmluva o převodu zaopatřování válečných poškozenců na Hlučínsku).

176, 5. XII. 1922; 1479. VI.

zahran. výb. zpr. t. 4089 (prozatímní obchodní dohoda mezi R. Č. a Řeckem, podepsaná v Athénách 10. I. 1923).

203, 24. IV. 1923; 245. VII.

soc. pol. výb. zpr. t. 4795 (pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří).

286, 16. IX. 1924; 1439. IX.

doslov po rozpravě všeobecné.

287, 17. IX. 1924; 1592. IX.

doslov po rozpravě podrobné.

289, 19. IX. 1924; 1766. IX.

korektury 290, 23. IX. 1924; 1975. IX.

Řeč v rozpravě:

o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 1538).

63, 11. III. 1921; 2551. II.

o změně ustanovení § 1154 b) obč. zákona (zpr. t. 1872).

65, 16. III. 1921; 2811. II.

o vládním prohlášení min. předsedy dr. Beneše z 18. X. 1921.

87, 19. X. 1921; 79. IV.

o prodloužení působnosti zákona o nemocenském pojištění dělníků (zpr. t. 3312).

117, 21. XII. 1921; 1943. IV.

o sanační akci R. Č. pro republiku Rakouskou (zpr. t. 3942 a 3939).

183, 18. XII. 1922; 1806. VI.

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše ze 219. schůze.

222, 5. XI. 1923; 97. VIII.

o změně ustanovení o působnosti některých právních předpisů o nemocenském pojištění dělníků (zpr. t. 4382).

246, 20. XII. 1923; 1745. VIII.ISP (příhlásit)