Antonín Vandrovec

Narozen: v roce 1907

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VANDROVEC Antonín

ČS

XIII. vol. kraj - Č. Budějovice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. (I. náhr.) a zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 174

(Dodatková dohoda, podepsaná dne 28. IX. 1948 v Buenos Aires, k obchodní a finanční dohodě mezi republikou Československou a republikou Argentinou ze dne 2. VII. 1947).

21, 22. XII. 1948; 65.

zahr. výb. zpr. t. 348

(Úmluva o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku a Úmluva o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku, podepsané za Československou republiku dne 2. XII. 1948 ve Varšavě).

35, 14. X. 1949; 39.

Řeč v rozpravě:

o Úmluvě o režimu plavby na Dunaji podepsané v Bělehradě 18. VIII. 1948. (t. 137).

19, 2. XII. 1948; 28.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část všeobecná státní správa (vnitřní a zahraniční).

24, 2. II. 1949; 50.

o smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci Československou republikou a Maďarskou republikou (t. 314).

31, 15. VI. 1949; 10.

o zákonu o prokuratuře (t. 644).

67, 30. X. 1952; 80.ISP (příhlásit)