Antonín Vandrovec

Narozen: v roce 1907

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VANDROVEC Antonín

(ÚRO) NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., prům. a soc.-pol.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednotné odborové organisaci, t. 249.

40, 26. III. 1946; 4.

na vydání zákona o zvlášt. služebních přídavcích soudců a soudních zaměstnanců, t. 355.

46, 10. IV. 1946; 43.

na vydání zákona o obecních archivech, t. 330.

49, 7. V. 1946; 13.

Návrhy resoluční:

k t. 30-34. 15, 13. XII. 1945; 27.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odstranění křivd a o některých ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění (t. 190).

35, 28. II. 1946; 32.

Interpelace:

ve věci urychleného vyřízení žádostí pozůstalých po umučených a popravených o důchody vdovské, sirotčí a předků,

t. 59. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 279. 40, 26. III. 1946; 53.

ve věci uvolnění vkladů osobám persekvovaným, případně osobám existenčně ohroženým,

t. 370. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci rostoucího pobouření všech Pražanů nad hromadným přihlašováním se Němců o naši státní příslušnost v Praze,

t. 373. 49, 7. V. 1946; 13.ISP (příhlásit)