Jarmila Uhlířová

Narozena: v roce 1902

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

UHLÍŘOVÁ Jarmila

NS

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. kult. a osidl.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se 7. březen prohlašuje státním svátkem v republice Československé,

t. 206. 34, 27. II. 1946; 3.

na vydání zákona o zkrácení vojenské presenční služby na dobu šestinedělního vojenského výcviku u osob, které pečují o dvě nebo více dětí, t. 317.

45, 9. IV. 1946; 5.

na vydání zákona, kterým se ruší Osidlovací úřad v Praze, Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství v Praze a Fond národní obnovy v Praze a zřizuje Úřad národní obnovy, t. 384.

49, 7. V. 1946; 14.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 21. VI. 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, t. 392.

49, 7. V. 1946; 14.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 20. VII. 1945, č. 28 Sb., o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci, t. 393.

49, 7. V. 1946; 14.

Zpravodajem:

osidl. výb. zpr. t. 365

(zákon o přiznávání hospodář. a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti).

47, 11. IV. 1946; 17.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zatímní úpravě vojenské služby žen v československé branné moci, (t. 116).

25, 24. I. 1946; 18.

o zákonu o drahotním přídavku poživatelů stát. odpočivných (zaopatřovacích) platů a o úpravě někt. jejich právních poměrů (t. 169).

31, 19. II. 1946; 7.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 61.

o zákonu, kterým se zřizují pedagogické fakulty (t. 269).

45, 9. IV. 1946; 18.

Interpelace:

ve věci "Macierze Szkolne" na Těšínsku,

t. 18. 11, 28. XI. 1945; 2.

odpov. t. 215. 35, 28. II. 1946; 37.

ve věci zvýšení kontingentu textilního zboží a obuvi válečnými událostmi těžce postiženému polit. okr. vyškovskému,

t. 54. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 264. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci urychleného vybudování dráhy Brno-Jindř. Hradec-Třeboň-Čes. Budějovice,

t. 56. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 181. 33, 21. II. 1946; 5.

o účelném hospodaření palivovým dřívím,

t. 61. 16, 18. XII. 1945; 3.

ve věci zákazu promítání filmu o T. G. Masarykovi ve Znojmě,

t. 80. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 337. 48, 12. IV. 1946; 44.

ve věci pomoci brněnskému textilnímu průmyslu,

t. 87. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 209. 35, 28. II. 1946; 37.

ve věci četných závad a vážných nedostatků v zařízení Zemské porodnice v Praze a obou porodnických klinik tamtéž,

t. 170. 31, 19. II. 1946; 3.

odpov. t. 461. rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci rychlé a účinné pomoci vystěhovalcům a obyvatelstvu z kraje nacisty těžce poškozeného, z obvodu vojenského výcvikového tábora a vojenské střelnice u Vyškova,

t. 202. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 460., rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci Moravského kola spisovatelů a Družstva Moravského kola spisovatelů,

t. 226. 40, 26. III. 1946; 4

ve věci nesociálního a protidemokratického postupu vůči provdaným úřednicím Zemské banky pro Čechy a Ústřední banky spořitelen v Čechách a na Moravě,

t. 236. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci uvolnění prodeje vína z jihomoravských vinařských okresů,

t. 254. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 464, rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci uprchlých gestapáků z koncentračního tábora na Malé Klajdovce v Brně,

t. 307. 45, 9. IV. 1946; 5.

ve věci kritické situace zemědělských pracovních sil,

t. 375. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci přizvání zástupců universit a akademie věd ke spolupráci na reformě školského zákona,

t. 379. 49, 7. V. 1946; 13.

Dotazy:

ve věci protiprávního postupu MNV v Třešti a vyvolaných výtržností (D 31).

53, 16. V. 1946; 44.ISP (příhlásit)