František Tomášek

Narozen: v roce 1869
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TOMÁŠEK František

III. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. stál. a zahr.

Odpovídá

jako předseda zahr. výb. na dotaz:

K. Gottwalda, zda jest ochoten dáti bezodkladně na pořad jednání zahr. výb. inic. návrh K. Gottwalda t. 250 na uznání SSSR de jure.

120, 19. V. 1931; 32.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zásluhách T. G. Masaryka, t. 211.

18, 19. II. 1930; 88.

na zřízení vyšetřovacího výboru, t. 967.

106, 19. II. 1931; 6.

na vyvlastnění uhelných dolů, t. 1674.

174, 7. IV. 1932; 5.

na změnu a do lnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 192, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny (t. 2266).

272, 19. V. 1933; 36.

na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. (t. 2267).

272, 19. V. 1933; 36.

kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. července 1924, č. 178 Sb. z., o úplatkářství a proti porušování úředního tajemství, t. 2866.

365, 26. III. 1935; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 495. 59, 6. VI. 1930; 42.

k t. 759. 78, 5. XI. 1930; 49.

k t. 790. 82, 20. XI. 1930; 72-4.

k t. 1317. 136, 3. VII. 1931; 11.

k t. 1339. 139, 10. VII. 1931; 8.

k t. 1346. 141, 11. VII. 1931; 34.

k t. 1807. 192, 3. VI. 1932; 22.

k t. 2105. 229, 16. XII. 1932; 20.

k t. 2148. 247, 10. II. 1933; 39.

Návrh resoluční:

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 83.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 390 (smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o rybolovu o ochraně ryb v hraničních vodách a ve vodách jejich povodí, sjednaná v Katovicích dne 18. února 1928)

46, 8. V. 1930; 28.

Věcná poznámka:

níž jménem obou sociálně-demokratických klubů vyslovuje politování nad srážkou nezaměstnaných dělníků s četnictvem v Duchcově 4. II. 1931.

101, 5. II. 1931; 5.

za rozpravy o zprávě vyšetřovacího výboru o obviněných vznesených dr Stránským proti J. Stříbrnému (t. 1278), v níž prohlašuje jménem klubu poslanců strany. soc. demokratické, že prostředky strany získávány vždy byly z pramenů čistých.

132, 26. VI. 1931; 67.

Interpelace:

o zprávách o prodeji a propachtování státních podniků,

t. 1878/XII. 202, 12. VII. 1932; 5.

odpov. t. 1990/I. 210, 25. X. 1932; 3.

ve věci nutné reformy zemědělských rad a provedení voleb do těchto korporací podle moderního volebního řádu,

t. 2752/V. 348, 27. XI. 1934; 5.

odpov. t. 2861/VI. 367, 29. III. 1935; 5.ISP (příhlásit)