František Tomášek

Narozen: v roce 1869
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TOMÁŠEK František

III. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Zvolen provisorním předsedou posl. sněmovny a vykonal slib jako předseda

1, 26. V. 1920; 8. I.

Zvolen definitivním předsedou posl. sněmovny

11, 8. VII. 1920; 576. I.

Zvolen předsedou Stálého výboru

4, 8. VI. 1920; 78. I.

Proslov:

uvítací k presidentu republiky v den volby presidenta republiky

1. společ. schůze posl. sněm a senátu

27. V. 1920; 5. I.

blahopřejný k presidentu republiky po jeho zvolení

1. společ. schůze posl. sněm. a senátu

27. V. 1920; 6. I.

blahopřejný k 75. narozeninám presidenta republiky T. G. Masaryka

325, III. 1925; 1263. X.

po zvolení předsedou posl. sněmovny

1, 26. V. 1920; 8. I.

po definitivním zvolení předsedou posl. sněmovny

11, 8. VII. 1920; 576. I.

při ukončení II. zasedání posl. sněmovny

65, 16. III. 1921; 2841. II.

při ukončení III. zasedání

85, 6. VIII. 1921; 1287. III.

při ukončení předvánočního úseku podzimního (VI.) zasedání

184, 19. a 20. XII. 1922; 2040. VI.

při ukončení VI. zasedání

197, 9. III. 1923; 2495. VI.

při ukončení VII. zasedání

218, 28. VI. 1923; 647. VII.

při ukončení VIII. zasedání

246, 20. XII. 1923; 1780. VIII.

na uvítání nově zvolených poslanců z Podkarpatské Rusi

285, 8. IV. 1924; 339. IX.

při ukončení IX. zasedání

293, 25. IX. 1924; 2190. IX.

při ukončení letního úseku XI. zasedání

360, 15. VII. 1925;

při ukončení XI. zasedání v poslední schůzi I. volebního období

379, 16. X. 1925; 1609. XI.

Posmrtná vzpomínka:

posl. Josefu Seligerovi

14, 26. X. 1920; 2. II.

prof. Arnoštu Denisovi

40, 11. I. 1921; 1569. II.

posl. Josefu Pšeničkovi a Milo Zárubovi

159, 24. X. 1922; 4. VI.

posl. Františce Skaunicové.

185, 6. II. 1923; 2101. VI.

ministru financí dr. Aloisi Rašínovi

190, 20. II. 1923; 2184. VI.

presidentu Spoj. Států Amer. Woodrowu Wilsonovi

247, 6. III. 1924; 4. IX.

vyslanci a býv. min. předs. Vlastimilu Tusarovi

250, 26. III. 1924; 149. IX.

posl. Karlu Čermakovi

296, 31. X. 1924; 95. X.

posl. Arnoldu Bobkovi a Frant. Röttelovi

297, 11. XI. 1924; 179. X.

posl. Arnoštu Hirschovi

322, 11. II. 1925; 1093. X.

posl. Anně Sychravové

324, 5. III. 1925; 1231. X.

posl. Františku Ježkovi

348, 23. VI. 1925; 294. XI.

Projev:

o odzbrojovací konferenci ve Washingtoně.

91, 16. XI. 1921; 249. IV.

jímž děkuje za vyslovení důvěry parlamentní většiny tlumočený posl. dr. Lukavským při projednávání imunity dr. Baerana (pumový útok na předsednictvo posl. sněmovny).

129, 27. I. 1922; 2748. IV.

o velikonočním občanském míru Čsl. Červeného kříže, o pomocné akci hladovícímu Rusku a o úspěchu naší půjčky v Anglii.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

jímž odsuzuje teror politických atentátů a tlumočí přání posl. sněmovny, aby min. dr. Rašín vyvázl z nebezpečí následků útoku naň podniknutého a aby min. předseda A. Švehla z choroby své se záhy zotavil.

185, 6. II. 1923; 2101. VI.

o velikonočním Božím míru Čsl. Červeného kříže.

198, 23. III. 1923; 11. VII.

soustrastný nad úmrtím choti presidenta republiky T. G. Masaryka.

212, 14. V. 1923; 404. VII.

soustrastný obětem výbuchu na dole "Gabriela" v Karvinné.

261, 14. IV. 1924; 507. IX.

o velikonočním občanském míru Čsl. Červeného kříže.

264, 16. IV. 1924; 710. IX.

o velikonočním míru Čsl. Červeného kříže

341, 2. IV. 1925; 98. XI.

Prohlášení:

k poznámce posl. Fr. Křepka k jedn. řádu (ohledně volání dr. Lodgmana k pořádku).

3, 2. VI. 1920; 33. I.

jímž odmítá neparlamentní výraz, použitý při výkřiku za řeči dr. Körmendy-Ékese.

3, 2. VI. 1920; 57. I.

k věcné poznámce dr. Lodgmana, který označil hlasování o osnově zákona o zkouškách a periodických prohlídkách parních kotlů za pochybné.

11, 8. VII. 1920; 608. I.

o událostech v 18. schůzi posl. sněmovny.

19, 10. XI. 1920; 265. II.

o nenáležitém výroku inž. Junga.

26, 25. XI. 1920; 543. II.

o zamítnutí návrhu dr. Lodgmana na snětí zprávy doprav. výb. (převzetí soukromých železnic do správy státní, zpr. t. 890) s denního pořadu a o událostech v důsledku toho vzniklých.

35, 17. XII. 1920; 1474. II.

jímž odsuzuje události sběhnuvší se po schůzi rozp. výb. dne 15. VII. 1921 (kontroverse dr. Baerana s J. Sajdlem).

73, 15. VII. 1921; 532. III.

o způsobu zneužívání mandátu V. Lehnertem při řeči pronesené v 66. schůzi plenární ve vlastní imunitní záležitosti.

67, 19. V. 1921; 59 a 60. III.

o způsobu hlasování o druhém odstavci 71. schůze (změna zák. o solním monopolu, zpr. t. 2022), které zavinilo nepokoj a přerušení schůze.

71, 12. VII. 1921; 363. III.

o volání posl. dr. Jabloniczkého k pořádku.

93, 18. XI. 1921; 526. IV.

o vyloučení posl. Koutného, Hakena a Skaláka ze sněmovního jednání na 5 schůzí a o pumovém útoku dr. Baerana na předsednictvo.

128, 27. I. 1922; 2674. IV.

jímž odmítá výtku nesprávného postupu při hlasování o prohlášení min. předsedy dr. Beneše o janovské konferenci, pronesenou jménem něm. parlament. svazu posl. Knirschem.

142, 30. V. 1922; 627. V.

k námitce posl. Knirsche proti projednávání vlád. návrhu na sestátnění ústecko-teplické dráhy ve schůzi 153.

152, 22. VI. 1922; 1255. V.

v němž vyslovuje politování nad událostmi při vyloučení inž. Junga pro maření sněmovního jednání (při projednávání zprávy o výkupu ústecko-teplické dráhy, zpr. t. 3733).

153, 23. VI. 1922; 1282. V.

jménem předsednictva posl. sněm., jímž odpovídá na stížnosti některých poslanců co do chování se parlamentní stráže při vyklizení zasedací síně při 153. schůzi (obstrukce něm. posl. při projednávání předlohy o výkupu ústecko-teplické dráhy).

154, 24. VI. 1922; 1339. V.

k návrhu dra Czecha na zřízení 24členného výboru národnostního (výklad § 9 lit. a jedn. ř.)

166, 9. XI. 1922; 387. VI.

jímž odmítá zneužití poslanecké tribuny posl. Blažkem za řeči o úpravě požitků stát. zaměstnanců, zpr. t. 3944.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1701. VI.

jímž vysvětluje nedorozumění při hlasování o pozměn. návrhu E. Hausmanna k zák. o stavebním ruchu (t. 3949) a zároveň odmítá nedůstojné chování se některých poslanců při této příležitosti.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2030, VI.

jímž odmítá nešetrný způsob, kterým posl. O. Hillebrand za své řeči, odůvodňující nutnost projednávání svého návrhu na zrušení trestu smrti, dotýká se presidenta republiky.

204, 26. IV. 1923; 254. VII.

jímž vysvětluje praxi při hlasování o nal. interpelaci, o níž rozprava má býti spojena s rozpravou o vlád. prohlášení k této interpelaci (prohlášení min. předs. A. Švehly k nal. interp. t. 4437 o odnětí tiskových uzávěrek porotám)

247, 6. III. 1924; 30. IX.

jímž odsuzuje jednání posl. Hakena, který potupil čsl. státní vlajku.

247, 6. III. 1924; 70. IX.

o hlasování o doplňovacím návrhu koaličních stran k 1. odst. § 93 zák. o sociálním pojištění ve smyslu § 57 jedn. ř. (zpr. t. 4795)

289, 19. IX. 1924; 1829. IX.

o nedostatečné presenci, kterou znemožňuje se hlasování o projednávaných předlohách.

312, 12. XII. 1924; 852-853. X.

o nepřípustnosti resolučních návrhů v rozpravě o vládním prohlášení ve smyslu výkladu § 65 jedn. ř. ústavním výborem, přijatého subkomitétem předsednictev obou sněmoven pro otázky jedn. ř. (týkalo se 9 resol. návrhů A. Malé podaných u příležitosti vládního prohlášení min. J. Stříbrného o drahotě k nal. interp. t. 5041 a 5043)

323, 12. II. 1925; 1215-1216. X.

Odpověď na dotazy:

dr. Raddy stran vyloučení několika míst z jeho interpelace, t. 3740/XX.

169, 17. XI. 1922; 625. VI.

inž. Kalliny o porušení jeho poslanecké imunity okres. soudem v Karlových Varech

169, 17. XI. 1922; 626. VI.

K. Kreibicha o opatřeních, jež hodlá učiniti, aby vyšetřovací výbor zahájil činnost s prozkoumáním vídeňského dvorního archivu a s vyšetřením lihové aféry.

248, 18. III. 1924; 101, 102. IX.

J. Skaláka o nezodpovídání nal. interpelací komunist. poslanců vládou ve stanovené lhůtě.

269, 5. VI. 1924; 819. IX.

K. Kreibicha stran způsobu odpovědi na protest egyptské poslanecké sněmovny.

311, 10. XII. 1924; 826. X.

dra Hajna ve věci zahran. výboru.

336, 21. III. 1925; 1549. X.

E. Buriana ve věci komunistických. interpelací.

352, 2. VII. 1925; XI.

F. Zemínové a J. Slavíčka stran neustavení se výboru inkompatibilitního.

362, 18. XI. 1925; 605. XI.

Poznámka:

o pronášení výkřiků při rozpravách.

89, 21. X. 1921; 207. IV.

kterou opravuje své napomenutí místopředs. dra Hrubana k zachování ticha ve 162. schůzi v ten smysl, že požádání o zachování klidu patřilo vlastně posl. V. Sedláčkovi.

163, 27. X. 1922; 340. VI.

Sdělení:

[Sdělení o změnách vlády nejsou uvedena, jelikož příslušná data obsažena jsou jak v rejstříku vlád, tak u jmen členů vlády v rejstříku poslanců.]

o blahopřání zaslaném předsednictvu francouzské sněmovny (u příležitosti šťastného vyváznutí z nebezpečí presid. P. Deschanela) a o odpovědi na toto blahopřání.

4, 8. VI. 1920; 78. I.

přípisu min. předs. o svolání N. S. k 2. zasedání na den 26. X. 1920.

14, 26. X. 1920; 2. II.

děkovného telegramu předsedy francouzské posl. sněmovny R. Pereta za depeši N. S. k oslavě 50. výročí Francouzské republiky.

19, 10. XI. 1920; 265, II.

přípisu min. předsedy J. Černého o ukončení 2. zasedání dnem 23. III. 1921 a o svolání N. S. k 3. zasedání presidentem republiky na den 31. III. 1921 a přípisu presidenta rep., jímž prohlašuje 3. zasedání za skončené dnem 6. X. 1921 a svolává N. S. k podzimnímu zasedání na 18. X. 1921.

86, 18. X. 1921; 3. IV.

o ukončení 4. zasedání dnem 21. III. 1922 o svolání posl. sněmovny k 5. zasedání na 28. III. 1922.

130, 28. III. 1922; 3. V.

o ukončení 5. zasedání N. S. dnem 14. X. 1922 a svolání posl. sněmovny k 6. zasedání na 24. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

že podle usnesení ze schůze 185. osobně projevil nemocnému min. fin. dru Rašínovi a min. předsedovi A. Švehlovi živou účast sněmovny a přání brzského uzdravení.

186, 9. II. 1923; 2135. VI.

o blahopřejném telegramu Litevského sněmu k 5. výročí prohlášení republiky a o děkovném telegramu ruských profesorů a studentů v Praze za pomoc čsl. národa ruskému studentstvu.

219, 30. X. 1923; 2. VIII.

o ukončení 8. zasedání N. S. dnem 27. II. 1924 a svolání posl. sněm. k 9. zasedání na 6. III. 1924.

247, 6. III. 1924; 3 a 4. IX.

o resignaci předsedy senátu K. Práška a volbě V. Donáta předsedou senátu.

247, 6. III. 1924; 4. IX.

rozhodnutí předsednictva, jímž činí se trestní oznámení na posl. J. Hakena za potupení čsl. státní vlajky, jehož se dopustil v 247. schůzi.

248, 18. III. 1924; 112. IX.

o ukončení 9. zasedání N. S. dnem 17. X. 1924 a svolání posl. sněm. k 10. zasedání na den 30. X. 1924.

294, 30. X. 1924; 2. X.

protestu Národního shromáždění Řeků proti vypuzení cařihradského patriarchy tureckými úřady.

322, 11. II. 1925; 1093. X.

projevu soustrasti k úmrtí min. předsedy Švédska Hjalmara Brantinga a říšského presidenta Německa Fried. Eberta.

324, 5. III. 1925; 1232, 1233. X.

o ukončení 10. zasedání N. S. dnem 27. III. 1925 a svolání posl. sněm. k 11. zasedání na den 31. III. 1925.

337, 31. III. 1925; 3. XI.

Návrhy:

na zřízení zvláštního 24člen. výboru pro prozkoumání zprávy o činnosti Stálého výboru.

14, 26. X. 1920; 16. II.

Zpravodajem:

Stál. výb. o činnosti tohoto výboru za dobu od 10. VII. do 26. X. 1920 (zpr. t. 560).

14, 26. X. 1920; 16. II.ISP (příhlásit)