František Svoboda

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1967

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SVOBODA František

XI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona, kterým se upravují právní poměry domovníků, t. 397.

43, 24. IV. 1930; 6.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 391 (zákon, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání)

44, 25. IV. 1930; 11.

doslov 45, 2. V. 1930; 45.

vyjádření o resolucích 46, 8. V. 1930; 9.

rozp. výb. zpr. t. 1509 (zákon, kterým se doplňují zákony týkající se bytové péče)

155, 14. XII. 1931; 9, doslov 25.

rozp. výb. zpr. t. 1785 (zákon o odškodnění nemocí z povolání)

188, 24. V. 1932; 8.

doslov 189, 25. V. 1932; 21.

rozp. výb. zpr. t. 2283 (návrh posl. Hummelhanse, Špatného, dr Lukavského a Mašaty na dobudování sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů v Praze)

281, 7. VI. 1933; 10.

rozp. výb. zpr. t. 2493 (zákon, kterým se prodlužují a doplňuj zákony týkající se bytové péče)

318, 21. II. 1934; 6.

Interpelace:

o porušování ustanovení o noční práci v pekárnách v Brně,

t. 628/X. 71, 2. X. 1930; 5.

o provedené změně stanov Kontribučenské spořitelny ve Vyškově, kterou se porušilo ustanovení základního zákona spořitelního (§ 6 do 14. dubna 1920, č. 302 Sb. z.)

t. 628/XI. 71, 2. X. 1930; 5.

odpov. t. 892/II. 97, 27. I. 1931; 12.

o způsobu vyřizování trestní věci proti funkcionářům rolnického družstevního lihovaru v Tišnově pro obvinění ze zločinu zpronevěry, resp. zločinu krádeže,

t. 1422/XX. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1637/XV. 170, 16. III. 1932; 8.

v záležitosti stavby údolní přehrady u Kyniček a výstavby úředních budov v Brně,

t. 2846/XVII. 364, 21. III. 1935; 6.ISP (příhlásit)