František Svoboda

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1967

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SVOBODA František

XI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem kom. pro kontr. dáv. z maj. - výb. rozp. - socialisač. - k prozkoum. čin. Stál. výb. a ústav. práv.

Návrhy:

na zřízení osobního nádraží v Židenicích, t. 16.

4, 8. VI. 1920; 79. I.

na zřízení správních komisí k výkonu práv a vedení záležitostí a správy okr. silnič. výborů na Moravě, t. 121.

9, 18. VI. 1920; 389. I.

na zřízení státní regulační komise pro Velké Brno, t. 126.

10, 19. VI. 1920; 463. I.

na poskytnutí nouzové podpory okresu tišnovskému a boskovickému, t. 3824.

164, 7. XI. 1922; 347. VI.

na zřízení železničních dílen pro opravu strojů a vozů v Brně, t. 4373.

244, 19. XII. 1923; 1587. VIII.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se rozšíření poštovního úřadu II. na nádraží v Brně.

31, 4. XII. 1920; 1230. II.

k stát. rozpočtu pro rok 1924, kapit. VI. (zpr. t. 4300), týkající se převzetí některých finančních úkonů ze zemských rozpočtů státem.

235, 29. XI. 1923; 1070. VIII.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 4620 (zcizení státního nemovitého majetku užívaného Zbrojovkou v Brně).

267, 3. VI. 1924; 790, 800. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4933 (příjmová hranice vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců).

308, 3. XII. 1924; 787, 800. X.

rozp. výb. zpr. t. 5017 (dílčí dluhopisy města Brna).

319, 19. XII. 1924; 1037. X.

rozp. výb. zpr. t. 5015 (dodatečný úvěr k provádění zákona o požitcích válečných poškozenců).

319, 19. XII. 1924; 1048. X.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.).

95, 21. XI. 1921; 709. IV.

o stát rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1240. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

307, 27. XI. 1924; 735. X.

Interpelace:

o důlní katastrofě v Oslavanech,

t. 1975. 67, 19. V. 1921; 107. III.

odpov. t. 3101. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

Dotazy:

o lichvě cementem, daňových podvodech a hygienických závadách v továrně na cement firmy Leo Czech v Brně-Maloměřicích.

14, 26. X. 1920; 20. II.

o poměrech v posádkové nemocnici v Brně, odkud bezdůvodně propouštěny jsou vdovy tam zaměstnané.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o nepřístojnostech při vybírání dávky ze zábav od uměleckých korporací a podniků v Brně.

160, 25. X. 1922; 55. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

o definitivě pensionovaného a reaktivovaného řídícího učitele Fr. Holuba v Brně.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1602. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2457. VI.

o definitivním obsazení místa ředitelského na měšťanské škole v Brně-Julianově.

229, 22. XI. 1923; 363. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.ISP (příhlásit)