ThDr.Msgre Bohumil Stašek

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STAŠEK Bohumil

I B. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. kult. - techn.-doprav. - zásob.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o koncesní listině železniční společnosti pro výstavbu a pro. voz českomoravské dráhy Plzeň-Brno s přípojkami, zastoupené inž. Frant. Hofmeistrem, inž. B. Svobodou, inž. Vošickým, Jos. Dvořákem, JUC. B. Myslivečkem a vrch. radou Mášou, t. 117.

9, 16. I. 1930; 33.

Návrhy pozměňovací:

k t. 495. 59, 6. VI. 1930; 42.

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 7-8.

k t. 1317. 136, 3. VII. 1931; 11.

Návrh resoluční:

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 87.

Zpravodajem:

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1243 (zákon, kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímní předpisy o jízdě motorovým vozidly)

132, 26. VI. 1931; 6.

doslov 134, 1. VII. 1931; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o trestním soudnictví nad mládeží (t. 823).

94, 12. XII. 1930; 34.

Interpelace:

o zneužití oslav osmdesátých narozenin pana presidenta k urážkám náboženských citů žactva na školách pražských,

t. 320/III. 41, 10. IV. 1930; 5.

odpov. t. 699/VII. 76, 4. XI. 1930; 5.

o výstavbě řádné a účelné budovy pro státní konservatoř v Praze,

t. 1035/XVI. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1437/IV. 145, 24. XI. 1931; 13.ISP (příhlásit)