ThDr.Msgre Bohumil Stašek

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STAŠEK Bohumil, Msgre

I. A voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. kult. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na r. 1937, t. 700.

72, 10. XII. 1936; 12.

na vydání zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění, t. 1012.

107, 22. VI. 1937; 10.

na změnu a doplnění zákona ze dne 18. III. 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění RČS, t. 1013.

107, 22. VI. 1937; 10.

na vydání zákona, kterým se osvobozují věnování na oslavu dvacetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků, daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové, příspěvku na obranu státu a mimořádné daně ze zisků, t. 1295.

146, 7. IV. 1938; 3.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1140. 122, 4. XII. 1937; 17.

k t. 1432. 155, 19. XI. 1938; 8.

Návrh resoluční:

k t. 417. 43, 8. V. 1936; 15.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

68, 1. XII. 1936; 77.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 9. XI. 1937.

117, 30. XI. 1937; 63.

Interpelace:

o postupu ministerstva školství a nár. osvěty, kterým znemožňuje zříditi oddělení pro nepovinné vyučování náboženství ve vyš. třídách střed. škol,

t. 1250/V. 136, 8. III. 1938; 3.

odpov. t. 1350/VIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)