JUDr. Jozef Šoltész

Narozen: v roce 1909
Zemřel: v roce 1977

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠOLTÉSZ Jozef, JUDr.

KSS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 4.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. prům., soc.-pol., stál. (náhr.), úst.-práv. a úst.

Zvolen provisorně místopředsedou ústavodárného Národního shromáždění a vykonal slib místopředsednický.

1, 18. VI. 1946; 18.

Zvolen definitivně místopředsedou ústavodárného Národního shromáždění.

8, 18. VII. 1946; 8.

Vzdal se funkce dne 18. IX. 1946.

12, 19. IX. 1946; 13.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednacím řádu ústavodárného Národního shromáždění, t. 537.

49, 7. V. 1947; 11.

Návrhy pozměňovací:

k t. 24. 8, 18. VII. 1946; 50.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 442

(zákon o státní podpoře na bytovou výstavbu).

40, 7. III. 1947; 6.

prům. výb. zpr. t. 997

(Smlouva o obchodu a plavbě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsaná v Moskvě dne 11. XII. 1947).

93, 4. II. 1948; 17.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 8. VII. 1946 o programu vlády; vítá též přítomnou britskou parlamentní delegaci.

6, 11. VII. 1946; 2.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

26, 12. XII. 1946; 22.

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 20. 3. 1947 o zahraniční situaci.

42, 20. III. 1947; 21.

o zákonu, jímž se zřizuje Československý ústav práce (t. 661).

59, 24. VI. 1947; 12.

o znárodňovacích zákonech (t. 1186, 1187, 1188, 1190, 1192 a 1193).

108, 28. IV. 1948; 6.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

113, 8. V. 1948; 19.ISP (příhlásit)