Georg Scharnagl

Narozen: v roce 1880

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SCHARNAGL Georg

VIII. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. dáv. z maj. - inic. - rozp. - zeměd.

Návrhy pozměňovací:

k t. 388. 45, 2. V. 1930; 48.

k t. 1025. 113, 20. III. 1931; 74-5.

k t. 1105. 119, 8. V. 1931; 25.

Návrh resoluční:

k t. 1782. 189, 25. V. 1932; 23.

k t. 2232. 267, 28. IV. 1933; 40.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními (t. 277) a o zákonu o výrobě chleba (t. 294)

33, 21. III. 1930; 7.

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388)

42, 11. IV. 1930; 55.

o zákonu o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (t. 759)

78, 5. XI. 1930; 19.

o státním rozpočtu pro r. 1931 (t. 780) skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 92.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026)

112, 19. III. 1931; 58.

o zákonu, kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) (t. 1105) a o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 27. V. 1919, č. 318 Sb. z., o zajištění půdy drobným pachtýřům (Novela IV) (t. 1107).

119, 8. V. 1931; 9.

o zákonu o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (t. 1317).

136, 3. VII. 1931; 4.

o zákonu o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (t. 1783) a o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (t. 1782).

186, 19. V. 1932; 47.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232).

267, 28. IV. 1933; 8.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

305, 4. XII. 1933; 3.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2493)

318, 21. II. 1934; 10.

Interpelace:

o zřízení české menšinové školy a české opatrovny v obci Staré Huti, v okrese domažlickém,

t. 204/XIII. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 620/X. 68, 17. IX. 1930; 5.

o nedostatku ochranných závor na trati místní dráhy Planá-Tachov,

t. 1305/X. 140, 10. VII. 1931; 15.

odpov. t. 1612/XI. 170, 16. III. 1932; 8.ISP (příhlásit)