Georg Scharnagl

Narozen: v roce 1880

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SCHARNAGL Georg

VIII. voleb. kraj

NL

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - imunit. - rozp. zásob. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1113. II. (něm. 1201)

o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713).

79, 2. VIII. 1921; 923. III. (něm. 949)

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2422. IV. (něm. 2452)

o zákonu, jímž se stanoví výhody v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880).

176, 5. XII. 1922; 1471. VI. (něm. 1504)

o změně zák. o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1344. VIII. (něm. 1411)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1184. XI. (něm. 1235)

Interpelace:

naléhavá, o nedostatku krmiva, způsobeném suchem a o cenách dobytka,

t. 2776. 80, 3. VIII. 1920; 995. III.

o zabavení časopisu "Westböhmischer Grenzbote" ze 23. února 1921,

t. 1917. 67, 19. V. 1921; 106. III.

odpov. 2159. 68, 31. V. 1921; 140. III.

aby byl snížen poplatek za připouštění státních hřebců,

t. 2461. 71, 12. VII. 1921; 339. III.

odpov. t. 3340/XXIII. 130, 28. III. 1922; 12. V.

o zabavení periodického časopisu "Westböhmischer Grenzbote" v Tachově,

t. 3853/IV. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 3953/XVI. 185, 6. II. 1923; 2113. VI.

o ministerském výnosu, aby si místní školní výbory opatřily státní prapory,

t. 3887/VIII. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 4045/IV. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

o opatřeních k zamezení škod způsobených bzumkou obilnou,

t. 3887/IX. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

o zabavení časopisu "Volkszeitung" ve Varnsdorfu,

t. 4017/VIII. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4173/III. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

o zabavení časopisu "Westböhmischer Grenzbote",

t. 4178/V. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4249/XX. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

Dotazy:

o zdražení otrub.

51, 4. II. 1921; 2085. II.

odpov. 64, 15. III. 1921; 2666. II.ISP (příhlásit)