Nikolaj Sedorjak

Narozen: v roce 1891
Zemřel: v roce 1934

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SEDORJAK Nikolaj

XXII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. zeměd.

Sdělena oprava jména

67, 16. IX. 1930; 5.

Vzdal se poslan. mandátu 2. X. 1931.

145, 24. XI. 1931; 3.

Po něm nastoupil Török Pavel.

Návrhy iniciativní:

na okamžité poskytnutí náhrad obyvatelstvu obcí Zakarpatské Ukrajiny, postiženému katastrofální živelnou pohromou, t. 554.

64, 17. VI. 1930; 6.

Řeč v rozpravě:

o imunitní věci dr Sterna (t. 482); mluví o událostech za stávky u fy "Latorica" v Čiňaďově.

67, 16. IX. 1930; 50.

o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 23. V. 1922, č. 168 Sb. z. a n. (t. 819)

91, 5. XII. 1930; 48.

o Úmluvě mezi republikou Čsl. a republikou Rakouskou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev, podepsané dne 30. XI. 1923, a Protokol z téhož dne (t. 791); mluví o nepříznivých hospodářských poměrech na Podkarpatské Rusi.

110, 6. III. 1931; 16.

o zákonu, kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) (t. 1105) a o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 27. V. 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům (Novela IV) (t. 1107).

119, 8. V. 1931; 6.

Interpelace:

naléhavá, že ve svalavském okresu zakazují veřejné schůze,

t. 642. 72, 21. X. 1930; 32.

odpov. t. 676. 74, 23. X. 1930; 31.

naléhavá, o rozdělení a krádeži pšenice z podpůrné akce ve Vel. Loučkách a že mukačevský okr. náčelník nekoná úředních povinností,

t. 758. 95, 15. XII. 1930; 33.

odpov. t. 833. 96, 16. XII. 1930; 92.

dodatek k odpov. 116, 23. IV. 1931; 10.

naléhavá, že si selští boháči přivlastnili majetek pracujících zemědělců obce Imstičeva,

t. 923. 115, 27. III. 1931; 87.

odpov. t. 1043. 115, 27. III. 1931; 87.

naléhavá, o zabavovací praksi užhorodského státního zastupitelství,

t. 972. 116, 23. IV. 1931; 43.

odpov. t. 1067. 117, 24. IV. 1931; 30.

naléhavá, o koloniálním chování úřadů - pokud jde o podporu nezaměstnaných,

t. 1022. 118, 7. V. 1931; 7.

odpov. t. 1099. 119, 8. V. 1931; 4.

naléhavá, o rozdělení výpomoci z t. zv. vyživovací akce,

t. 1081. 123, 21. V. 1931; 34.

odpov. t. 1180. 123, 21. V. 1931; 35.

naléhavá, o úředním teroru proti nezaměstnaným a jejich akčním výborům, - - -,

t. 1023. 128, 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1244. 129, 19. VI. 1931; 4.

o poměrech mezi vojskem, zejména jiných národností než české,

t. 456/III. 57, 3. VI. 1930; 13.

odpov. t. 674/XVIII. 72, 21. X. 1930; 8.

o náhradě za vyvlastněné pozemky ve Velikém Bočkově,

t. 1130/VII. 124, 2. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1629/VII. 170, 16. III. 1932; 8.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Berehově (přečin podle § 14, č. 5 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

3, 17. XII. 1929; 9.

zpr. t. 861; zprav. dr Markovič; nevydán

112, 19. III. 1931; 75-6.

kraj. s. v Berehově (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky)

3, 17. XII. 1929; 9.

zpr. t. 641; zprav. dr Markovič; nevydán

94, 12. XII. 1930; 56.

kraj. s. v Berehově (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, č. 1, 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914.

3, 17. XII. 1929; 9.

zpr. t. 637; zprav. dr Markovič; vydán: pouze pro přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, č. 1 a 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914.

94, 12. XII. 1930; 55.

kraj. s. v Košicích (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

12, 30. I. 1930; 4.

zpr. t. 864; zprav. dr Markovič; nevydán

112, 19. III. 1931; 76-7.

kraj. s. v Chustu (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

12, 30. I. 1930; 4.

zpr. t. 612; zprav. dr Markovi; nevydán

93, 11. XII. 1930; 5.

kraj. s. v Chustu (zločin podle § 2, odst. I a II a přečiny podle § 17, č. 1 odst. I a II zákona na ochranu republiky a § 24, č. 3 zák. čl. XIV z r. 1914).

12, 30. I. 1930; 4.

kraj. s. v Chustu (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 a § 18, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky)

12, 30. I. 1930; 5.

zpr. t. 611; zprav. dr Markovič; nevydán

93, 11. XII. 1930; 5.

kraj. s. v Chustu (přečiny podle § 14, č. 5, § 15, č. 2 a § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky)

26, 5. III. 1930; 6.

zpr. t. 696; zprav. F. Richter; nevydán

100, 3. II. 1931; 31.

kraj. s. v Užhorodě (zločiny podle §§ 175 a 176 tr. z.)

97, 27. I. 1931; 13.

okr. s. v Užhorodě (přestupek podle § 28, č. 2 zák. čl. XIV z r. 1914)

119, 8. V. 1931; 5.

žádost odvolána

126, 11. VI. 1931; 6.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 5, 7.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.ISP (příhlásit)