Nikolaj Sedorjak

Narozen: v roce 1891
Zemřel: v roce 1934

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SEDORJAK Nikolaj

XXIII. voleb. kraj

K

Osvědč. posl. vydáno 254, 3. IV. 1924; 252. IX.

Volba verifikována 19. XII. 1924. 320, 29. I. 1925; 1066. X.

Slib vykonal 258, 8. IV. 1924; 340. IX.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1209. X. (rusky 1225)

Interpelace:

o zastřelení Nikolaje Draškába z Velkého Bočkova finanční stráží,

t. 4781/I. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4974/III. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Jihlavě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, přečin podle § 300 tr. z., resp. přestupky podle § 487, § 491 tr. z. a čl. V zákona ze 17. prosince 1862, č. 2 ř. z., jichž se dopustil řečí dne 17. srpna 1924 na táboru lidu v Třebíči)

308, 3. XII. 1924; 785. X.

zpr. t. 5108; zprav. J. Konečný;

nevydán 376, 13. X. 1925; 1504-5. XI.

soud. stol. v Beregsásu (1. přečin podle § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky, 2. přečin podle § 2, § 3, odst. 1, 2, a § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914 proti četnictvu, § 2, § 3, odst. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 proti státní policii, 3. přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil řečí na schůzi v Šašváru dne 6. června 1924)

321, 29. I. 1925; 1085. X.

zpr. t. 5125; zprav. dr. Kubiš;

vydán: pro delikt uvedený pod bod. 1.

358, 10. VII. 1925; 511. XI.

soud. stol. v Hustu (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky z 19. III. 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil výroky na schůzi 30. XI. 1924 v Čomaljevě)

337, 31. III. 1925; 6. XI.

zpr. t. 5234; zprav. J. Aster;

nevydán 376, 13. X. 1925; 1509. XI.

okr. s. v Nižních Bereckách (přečin podle § 70, 332 tr. z. a přestupek podle § 1 zákona z 12. VI. 1921, č. 309 Sb. z. a n., jichž se dopustil vniknutím do závodní místnosti továrny ve Svaljavě)

342, 22. V. 1925; 120. XI.

zpr. t. 5297; zprav. K. Moudrý;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1528. XI.

sborov. s. v Užhorodě (trojnásobný přečin podle § 14, č. 5, dvojnásobný přestupek podle § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky a přečin podle § 1, § 3, č. 2, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914 a přečin podle § 1, § 3, č. 2, § 9, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil řečí na veř. schůzi 24. srpna 1924)

344, 3. VI. 1925; 140. XI.

zpr. t. 5284; zprav. J. Valášek;

vydán: pouze pro nařčení čsl. ministrů z nečestných činů.

377, 14. X. 1925; 1536. XI.

stát. zastup. v Berehově (přečin podle § 2, § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil na veřejné schůzi dne 7. VI. 1925 v Berehově)

363, 22. IX. 1925; 610. XI.

zpr. t. 5404; zprav. J. Valášek;

nevydán 379, 16. X. 1925; 1606. XI.

okr. s. v Iršavě (přestupek podle § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí dne 7. května 1925 na schůzi v Iršavě)

370, 5. X. 1925; 1127. XI.

zpr. t. 5400; zprav. K. Moudrý;

nevydán 378, 15. X. 1925; 1557-8. XI.

soud. stol. v Beregsásu (přečin podle § 15, č. 2 a přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil řečí na veřejné schůzi dne 26. VII. 1925 v Kivjaždu)

373, 12. X. 1925; 1367. XI.

soud. stol. v Beregsásu (přečin podle § 14, čís. 5, a přestupek podle § 18, č. 1 zákona z 19. III. 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil výroky na veřejné schůzi 12. VII. 1925 v Királháze)

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

Volán k pořádku:

323, 12. II. 192.; 1209. X.ISP (příhlásit)