Antonín Remeš

Narozen: v roce 1876

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

REMEŠ Antonín

VIII. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. ink., parl. úsp. kom., rozp. a stál.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na úpravu poměrů státních berních vykonavatelů, t. 693.

72, 10. XII. 1936; 4.

aby byla rychle poskytnuta vydatná pomoc obyvatelům poběžovického soudního okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 985.

105, 15. VI. 1937; 3.

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních, t. 1240.

130, 22. II. 1938; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 541. 58, 26. VI. 1936; 45.

k t. 635. 61, 8. X. 1936; 31.

k t. 1170, 1171, 1172, 1173, 1176, 1177, 1178. 127, 16. XII. 1937; 52-56.

k t. 1264. 145, 5. IV. 1938; 27.

k t. 1320. 146, 7. IV. 1938; 34.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 150

(státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon pro rok 1936).

16, 5. XII. 1935; 3,

doslov po rozpravě povšechné

17, 6. XII. 1935; 72

doslov po rozpravě podrobné

22, 12. XII. 1935; 29, vyjádření o resolucích 37.

rozp. výb. zpr. t. 290

(státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku).

27, 18. II. 1936; 7.

doslov 28, 20. II. 1936; 50.

rozp. výb. zpr. t. 294

(návrh posl. Pika a Novotného na zrušení kolkovného při žádostech nezaměstnaných o místa ve službách veřejných).

48, 27. V. 1936; 8.

rozp. výb. zpr. t. 685

(státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon pro rok 1937).

67, 30. XI. 1936; 3, doslov po rozpravě podrobné

71, 4. XII. 1936; 54, oprava tiskové chyby 61, vyjádření o resolucích 61.

rozp. výb. zpr. t. 789

(návrh, aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XIII finanč. zákona republiky Československé ze dne 19. XII. 1934, č. 256 Sb. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1935),

a rozp. výb. zpr. t. 788

(státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1935 spolu s úcty stát. bytového fondu a dávky z majetku).

80, 18. II. 1937; 4, doslov 84, 4. III. 1937; 4.

rozp. výb. zpr. t. 1140

(státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon pro rok 1938).

117, 30. XI. 1937; 4, doslov po rozpravě podrobné

122, 4. XII. 1937; 17, vyjádření o resolucích 23.

rozp. výb. zpr. t. 1225

(stát. závěrečný účet republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku),

a rozp. výb. zpr. t. 1224

(návrh, aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XIV fin. zák. republiky Československé ze dne 21. XII. 1935, č. 245 Sb. z. a n., jímž se stanoví státní rozpočet na rok 1936).

130, 22. II. 1938; 6, doslov, ve kterém mluví též o stát. železárnách v Podbrezové a rafinerii v Dubové.

142, 18. III. 1938; 25.

rozp. výb. zpr. t. 1449

(zákon o zatímním vedení stát. hospodářství Česko-Slovenské republiky).

159, 16. XII. 1938; 4, doslov 8.

Prohlášení:

v zastoupení majoritních vládních stran k zákonu o nové úpravě československé měny (t. 635) a k prohlášení ministra financí dr Kalfuse ze dne 7. X. 1936.

61, 8. X. 1936; 29.ISP (příhlásit)