Antonín Remeš

Narozen: v roce 1876

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

REMEŠ Antonín

VIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. rozp. - úsp. kom. - ústav. - ústav. práv. a zahran.

Návrhy:

jímž se mění zákon z 18. XI. 1919, č. 617 Sb. z. a n., t. 1372.

48, 27. I. 1921; 1835. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o reorganisaci dívčích odborných škol (zpr. t. 3395) k § 4.

128, 27. I. 1922; 2683. IV.

Resoluce:

k osnově zák. o zřízení zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (zpr. t. 4826), týkající se úpravy slosování fondových dluhopisů.

290, 23. IX. 1924; 1969. IX.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 977 (mimořádná výpomoc vojenským gážistům v. v., invalidům atd.).

33, 15. XII. 1920; 1334. II.

rozp. výb. zpr. t. 2784 (úprava finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním).

82, 4. VIII. 921; 1033. III.

rozp. výb. zpr. t. 2828 (plat presidenta R. Č.).

83, 5. VIII. 1921; 1114. III.

rozp. výb. zpr. t. 3297 (prozatímní úprava péče o invalidy ze stavu mužstva po válce světové a o pozůstalé po vojínech).

117, 21. XII. 1921; 1911. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3354 (změna některých ustanovení zákona o dani z lihu).

120, 13. I. 1922; 2066. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3458 (prodloužení účinnosti zákona o podpoře nezaměstnaných).

132, 30. III. 1922; 82, 124. V.

rozp. výb. zpr. t. 3607 (zákon o dani výdělkové právovárečných měšťanstev).

145, 13. VI. 1922; 781. V.

rozp. výb. zpr. t. 3599 (zákon o ražbě dalších drobných mincí).

150, 21. VI. 1922; 1174. V.

rozp. výb. zpr. t. 3752 (zákon o sborech stráže bezpečnosti).

156, 26. VI. 1922; 1460. V.

rozp. výb. zpr. t. 3950 (změna a částečné uvedení v činnost zákona, jímž stát přejímá výkony zdravotně policejní).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1977, 1989. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3968 (zákon o ražbě československých dukátů).

186, 9. II. 1923; 2138, 2142. VI.

rozp. výb. zpr. t. 4827 (zmocnění vlády k převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za doby války).

290, 23. IX. 1924; 1934, 1969. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4833 (ražba pětikorun).

291, 24. IX. 1924; 2068. IX.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č. (zpr. t. 118).

9, 18. VI. 1920; 415. I.

o poskytnutí úvěru ke krytí výloh vojenské správy vzniklých válečnými poměry na Slovensku v r. 1919 (zpr. ústní).

65, 16. III. 1921; 2835. II.

o státní pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod v budoucnosti (zpr. t. 5333).

373, 12. X. 1925; 1386. XI.

Interpelace:

ohledně aktivního odporu provozovaného berní odhadní komisí v Plzni proti předpisování daní pod patronancí berní správy tamtéž,

t. 45. 7, 15. VI. 1920; 332. I.

odpov. t. 452. 14, 26. X. 1920; 27. II.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Plzni (zločin veřejného násilí podle § 98 ev. § 87 tr. z.)

91, 16. XI. 1921; 257. IV.

žád. obnovena

139, 23. V. 1922; 419. V.

zpr. t. 3703; zprav. J. Koudelka;

nevydán 150, 21. VI. 1922; 1185, 1186. V.ISP (příhlásit)