JUDr. Adolf Procházka

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PROCHÁZKA Adolf, JUDr.

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Jmenován ministrem zdravotnictví 4. IV. 1945.

Jmenován opětně ministrem zdravotnictví 6. XI. 1945.ISP (příhlásit)