Ján Petrovič

Narozen: v roce 1893
Zemřel: v roce 1962

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PETROVIČ Ján

XVIII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

1, 12. XII. 1929; 21-22.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

11, 24. I. 1930; 7-8.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o prodloužení zákona ze dne 26. IV. 1924, č. 87 Sb. z., o úpravě užívání některých pastvin na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, t. 22.

6, 20. XII. 1929; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

8, 28. XI. 1930; 74.ISP (příhlásit)