Ján Petrovič

Narozen: v roce 1893
Zemřel: v roce 1962

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PETROVIČ Ján

XVIII. voleb. kraj

REP-Ľud.

(Nastoupil na místo posl. dr J. Slávika.)

Slib vykonal 19, 9. XII. 1935; 3.

Volba verifikována 40, 29. IV. 1936; 108.

Byl členem výb. stál. (náhr.), ustav.-prav. a zeměd.

Stal se členem klubu poslanců slov. ľud. strany.

159, 16. XII. 1938; 3.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu v obcích Modra a Ladomirov na vých. Slovensku postiženému zhoubným požárem, t. 1032.

112, 29. X. 1937; 10.

Zpravodajem:

zeměděl. výb. zpr. t. 267

(zákon, kterým se opětně prodlužuje účinnost zákona ze dne 27. III. 1930, č. 43 Sb. z. a n., o. úpravě užívání některých pastvin v zemích Slovenské a Podkarpatoruské v ročních pastevních obdobích 1930-1932).

26, 23. I. 1936; 22, doslov 28.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 3.

o státním závěrečném účtu. republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku, (t. 1225); mluví též o událostech v Rakousku.

140, 16. III. 1938; 37.ISP (příhlásit)