Jan Pelíšek

Narozen: v roce 1881

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PELÍŠEK Jan

XI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. inic. - kult. - rozp. - soc.-pol. - zdrav. a živn.-obch.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1899 (návrhy na poskytnutí veřejné podpory zemědělcům poškozeným živelními pohromami).

203, 13. VII. 1932; 5, doslov 16.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

23, 24. II. 1930; 60.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. fin., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 97.

o zákonu o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (t. 1783) a o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (t. 1782).

186, 19. V. 1932; 15.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

351, 30. XI. 1934; 50.ISP (příhlásit)