Jan Pelíšek

Narozen: v roce 1881

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PELÍŠEK Jan

XI. voleb. kraj

REP - NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. in. a parl. úsp. kom.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1938; 47.ISP (příhlásit)