PhDr. Zdeněk Nejedlý, akad.

Narozen: v roce 1878
Zemřel: v roce 1962

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NEJEDLÝ Zdeněk, PhDr.

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 4.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Jmenován ministrem ochrany práce a sociální péče 2. VII. 1946.

3, 8. VII. 1946; 10.

Zproštěn úřadu ministra sociální péče a jmenován ministrem školství a osvěty 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.ISP (příhlásit)