František Navrátil

Narozen: v roce 1878
Zemřel: v roce 1954

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NAVRÁTIL František

XII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. bran. - im. - úst.-práv. - zásob. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na urychlené vystavení sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů v Praze, t. 1040.

114, 26. III. 1931; 5.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v okrese Plumlovském na Drahamské vysočině, postiženému živelní pohromou, krupobitím, t. 1358.

142, 14. X. 1931; 15.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 645 (zákon o poštovní spořitelně).

68, 17. IX. 1930; 22, doslov 41.

bran. výb. zpr. t. 2627 (zákon o povinném očkování příslušníků vojska a četnictva a některých jiných osob proti nakažlivým nemocem).

333, 15. VI. 1934; 5.

Řeč v rozpravě:

o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsané na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedené v prozatimní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. července 1930, čís. 114, Sb. z. (t. 700); mluví o krisi v zemědělství.

75, 24. X. 1930; 3.

o státním rozpočtu pro r. 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

306, 5. XII. 1933; 9.

Interpelace:

naléhavá, že berní správy ukládají nemožné povinnosti družstvům a peněžním ústavům,

t. 797. 104, 12. II. 1931; 87.

odpov. t. 899. 105, 13. II. 1931; 51.

o poškozování hospodářských zájmů města Zábřeha a okolí státní správou čsl. železničních drah,

t. 1157/IV. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. t. 1754/IV. 188, 24. V. 1932; 3.ISP (příhlásit)