František Navrátil

Narozen: v roce 1878
Zemřel: v roce 1954

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NAVRÁTIL František

XII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - doprav. - soc. pol. - úsp. kom. a živnost.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zák. o označování původu zboží (zpr. t. 4155) k §§ 3. a 20.

225, 13. XI. 1923; 235. VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

21, 12. XI. 1920; 338. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc.-pol.).

174, 28. XI. 1922; 1203. VI.

o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825).

285, 12. IX. 1924; 1381. IX.

o příročí k ochraně peněžních ústavů a jejich věřitelů (zpr. t. 4831).

286, 16. IX. 1924; 1432. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1193. XI.

Dotazy:

o práci státních úředníků v konsumních družstvech a různých prodejnách.

114, 20. XII. 1921; 1798. IV.

o vyřizování rekursů proti zabrání katolických kostelů příslušníky církve československé v Cholině, Chudobíně a Žerůvkách.

118, 10. I. 1922; 1980. IV.

o neutěšených poměrech na obecné škole v Bohuslavicích u Konice.

121, 17. I. 1922; 2122. IV.

o urážlivém protináboženském chování učitele Františka Velcla v Bohuslavicích u Záhřeba.

121, 17. I. 1922; 2122. IV.

o opatřeních na potírání mnišky v roce 1922.

132, 30. III. 1922; 77. V.

odpov. 139, 23. V. 1922; 413. V.

o poměrech na nádraží v Horce u Olomouce.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

o bezprávném zadržování peněz okresním obilním ústavem ve Šternberku rolníkům ve Štarnově za dodané obilí.

139, 23. V. 1922; 413. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 36. VI.

o předložení osnovy a zařadění míst do určitých stupnic místních přídavků.

141, 29. V. 1922; 511. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o pronásledování katolických dětí místními učiteli v Chudobíně.

144, 9. VI. 1922; 743. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o pomoci ze státní pokladny občanům pohořelým v Labuticích.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

o náhradě válečných škod našim státním příslušníkům v cizině.

174, 28. XI. 1922; 1163. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

o opatřeních, aby čsl. koruna byla znamenána na všech důležitých zámořských trzích.

189, 16. II. 1923; 2177. VI.

odpov. 203, 24. IV. 1923; 236. VII.

o stranickém, protizákonném a drobný lid zemědělský provokujícím provádění pozemkové reformy v Čechovicích u Prostějova.

193, 28. II. 1923; 2305. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

o potlačeném pátrání po chystaných atentátech na ministra dr. Rašína a býv. ministra Klofáče.

193, 28. II. 1923; 2305. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

že okr. politická správa v Zábřehu nevykonává rozhodnutí zemské správy politické v Brně.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o pronásledování učitele Ant. Osladila pro jeho náboženské přesvědčení a politickou příslušnost okr. školním inspektorem Zlámalem ve Štěpánově.

225, 13. XI. 1923; 227. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

o výplatě náhrady škody rodinám "Svazu válečných poškozenců na majetku" v Olomouci.

232, 27. XI. 1923; 661. VIII.

odpov. 273, 13. VI. 1924; 944. IX.

o libovolném přijímání a vylučování žáků do IV. třídy občanské školy "Komenium" v Olomouci.

233, 28. XI. 1923; 797. VIII.

odpov. 250, 26. III. 1924; 152. IX.

o nevyplácení náhrady škody válečnému invalidovi Josefu Voborovi, bytem ve Šternberku.

241, 12. XII. 1923; 1335. VIII.

proč nebylo peněz povolených na podporu živelní katastrofou poškozených zemědělců na drahanské vysočině použito k tomuto účelu.

242, 13. XII. 1923; 1444. VIII.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

o pensionování industriální učitelky Julie Pírové v Horních Otaslavicích.

242, 13. XII. 1923; 1444. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o uveřejnění úředních dat, neurčených pro veřejnost v časopise "Nový Den" v orgáně čsl. soc. dem. strany.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 267, 3. VI. 1924; 779. IX.

o působení ve škole učitelky A. Komendové ve Štarnově.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

o trýznění žáků učitelem Bohumilem Jášou v Tovačově.

258, 8. IV. 1924; 340. IX.

odpov. 275, 18. VI. 1924; 997. IX.

o vyřízení odvolání obce Palonínské proti rozhodnutí zemské politické správy v Brně.

260, 11. IV. 1924; 499. IX.

odpov. 278, 25. VI. 1924; 1041. IX.

o provozování biografu ve vojenském zátiší v Milovicích.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

že se nevyřizují podání stran, učiněná ministerstvu nár. obrany.

274, 17. VI. 1924; 960. IX.

odpov. 302, 20. XI. 1924; 387. X.

o vydání honebního zákona, platného pro celou Československou republiku.

287, 17. IX. 1924; 1519. IX.

o nákupu letadel a jejich součástek v cizině.

319, 19. XII. 1924; 1034. X.

o úpravě nádražní budovy v Zábřehu na sev. Moravě.

333, 19. III. 1925; 1367. X.

odpov. 344, 3. VI. 1925; 139. XI.

o výnosu min. veř. prací č. j. 25 d 1916 a 1924, č. m. 89.892-1924 ze dne 15. února 1925.

342, 22. V. 1925; 109. XI.

o provokačním činu posádkového vojenského velitelství v Josefově.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.ISP (příhlásit)