Anna Mrskošová

Narozena: v roce 1893
Zemřela: v roce 1960

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MRSKOŠOVÁ Anna

I. A voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonala 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byla členem výb. rozp., zásob. a zdrav.

Stala se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

aby se ihned poskytla vydatná pomoc obcím: Jankov, Jankovská Lhota, Pičín, Hlivín, Ouběnice a přilehlým osadám v soud. okr. votickém, pol. okr. Sedlčany, poškozeným krupobitím dne 8. VI. 1937, t. 986.

105, 25. VI. 1937; 3.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském, smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen s krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1190

(zákon o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu)

128, 17. XII. 1937; 9, doslov 53.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 3.

o zákonu o dani z umělých tuků (t. 490).

50, 5. VI. 1936; 3.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (t. 541) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

57, 25. VI. 1936; 59.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 58.ISP (příhlásit)